باشگاه پرنده نگری ایرانیان
اعضا
خانه پرندگان ایران وبلاگ
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
سبد خرید جستجو اعضا زبان
Text string:
QR Code:
Error correction:
Output format:
Border: modules
Scale: pixels per module
Version range: Minimum = , maximum =
Mask pattern: (−1 for automatic, 0 to 7 for manual)
Boost ECC:
Statistics:
SVG XML code:
نام فارسی: زاغی
نام انگلیسی: Eurasian Magpie
نام علمی: Pica pica

مشاهدات اعضا:


نام: زاغی
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: تهران
تاریخ: 1400/04/04
نام: زاغی
عکاس: عباس محجوب
محل مشاهده: پارک جنگلی کوهسار
تاریخ: 1396/11/26
نام: زاغی
عکاس: فرشید صمیمی
محل مشاهده: آورزمان ملایر
تاریخ: 1395/12/10
نام: زاغی
عکاس: عباس محجوب
محل مشاهده: پشاپویه
تاریخ: 1397/08/08
نام: زاغی
عکاس: فرشید صمیمی
محل مشاهده: جاده تبریز- زنجان
تاریخ: 1396/04/08
نام: زاغی
عکاس: فرشید صمیمی
محل مشاهده: فریدونکنار
تاریخ: 1396/11/12
نام: زاغی
عکاس: فرشید صمیمی
محل مشاهده: تالاب کانی برازان
تاریخ: 1396/06/30
نام: زاغی
عکاس: قربانعلی  حاجی ابادی
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1398/01/04
نام: زاغی
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: منطقه پراو کرمانشاه
تاریخ: 1395/03/11
نام: زاغی
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: پلور _ دشت لار
تاریخ: 1394/02/04
نام: زاغی
عکاس: پرستو هدایت زاده
محل مشاهده: پارک شهر تهران
تاریخ: 1399/08/11
نام: زاغی
عکاس: پرستو هدایت زاده
محل مشاهده: پارک جمشیدیه
تاریخ: 1399/08/19
نام: زاغی
عکاس: پرستو هدایت زاده
محل مشاهده: فیروزکوه (ورسک)
تاریخ: 1399/03/23
نام: زاغی
عکاس: علیرضا کیانی نژاد
محل مشاهده: امامه
تاریخ: 1399/01/05
نام: زاغی
عکاس: پرستو هدایت زاده
محل مشاهده: پارک جمشیدیه
تاریخ: 1399/09/19
نام: زاغی
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: پارک چیتگر
تاریخ: 1395/02/10
نام: زاغی
عکاس: سیمین منصوری
محل مشاهده: دشت لار
تاریخ: 1396/03/31
نام: زاغی
عکاس: رهبر کوهی
محل مشاهده: طالقان
تاریخ: 1393/02/12
نام: زاغی
عکاس: رهبر کوهی
محل مشاهده: طالقان
تاریخ: 1393/02/12
نام: زاغی
عکاس: رهبر کوهی
محل مشاهده: طالقان
تاریخ: 1393/02/12
نام: زاغی
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: دهدز
تاریخ: 1400/02/28
نام: زاغی
عکاس: رهبر کوهی
محل مشاهده: طالقان
تاریخ: 1393/02/12
نام: زاغی
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: ارتفاعات زاگرس، دهدز
تاریخ: 1400/07/16
نام: زاغی
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: انزلی
تاریخ: 1400/09/18
نام: زاغی
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: گلابدره تهران
تاریخ: 1400/12/21
نام: زاغی
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: ایذه
تاریخ: 1401/01/18
نام: زاغی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: جزیره آشوراده
تاریخ: 1397/08/19
نام: زاغی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: دریاچه چیتگر
تاریخ: 1397/08/16
نام: زاغی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: دریاچه چیتگر
تاریخ: 1397/08/25
نام: زاغی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: جزیره دارا - خلیج فارس
تاریخ: 1401/02/02
نام: زاغی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: تالاب میقان
تاریخ: 1397/09/02
نام: زاغی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: تالاب عشق آباد
تاریخ: 1398/08/17
نام: زاغی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1398/06/15
نام: زاغی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: پارک ملی بوجاق
تاریخ: 1398/09/28
نام: زاغی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: پارک شهر تهران
تاریخ: 1398/09/04
نام: زاغی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: تالاب قنبرآباد
تاریخ: 1399/02/19
نام: زاغی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: فریدونکنار (سوته)
تاریخ: 1399/11/28
نام: زاغی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: کویر متین آباد
تاریخ: 1400/09/04
نام: زاغی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: سرخرود، مازندران
تاریخ: 1400/10/10
نام: زاغی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: دریاچه چیتگر
تاریخ: 1400/12/06
نام: زاغی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: دربندسر
تاریخ: 1401/03/06
نام: زاغی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: تالاب گندمان سبزکوه
تاریخ: 1401/02/30
نام: زاغی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: امین آباد فیروزکوه
تاریخ: 1401/03/19
نام: زاغی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: دیزین دربندسر
تاریخ: 1401/03/20
نام: زاغی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: هویر
تاریخ: 1401/03/26
نام: زاغی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: قرچغه خراسان شمالی
تاریخ: 1401/04/18
نام: زاغی
عکاس: آرین اسعدی
محل مشاهده: اطراف کوه سبلان
تاریخ: 1401/03/18
نام: زاغی
عکاس: وحید اشرفی
محل مشاهده: شورک ملکی
تاریخ: 1401/04/21
نام: زاغی
عکاس: وحید اشرفی
محل مشاهده: سد آبقد
تاریخ: 1401/01/12
نام: زاغی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1400/12/10
نام: زاغی
عکاس: وحید اشرفی
محل مشاهده: بقمچ
تاریخ: 1401/06/25
نام: زاغی
عکاس: علی صادقی روشن
محل مشاهده: پارک جمشیدیه تهران
تاریخ: 1401/02/10
نام: زاغی
عکاس: وحید اشرفی
محل مشاهده: کشف رود، قیاس آباد
تاریخ: 1401/02/16
نام: زاغی
عکاس: وحید اشرفی
محل مشاهده: حصار
تاریخ: 1401/03/10

         

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد