باشگاه پرنده نگری ایرانیان
اعضا
خانه عضویت پرندگان ایران وبلاگ
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
سبد خرید جستجو اعضا زبان
طالقان
نام: زردپره کوهی
عکاس: کورش سلیمانی
محل مشاهده: طالقان
تاریخ: 1396/10/08
نام: گنجشک کوهی
عکاس: کورش سلیمانی
محل مشاهده: طالقان
تاریخ: 1396/10/08
نام: عقاب طلایی
عکاس: کورش سلیمانی
محل مشاهده: طالقان
تاریخ: 1396/10/08
نام: توکای پشت ‌بلوطی
عکاس: کورش سلیمانی
محل مشاهده: طالقان
تاریخ: 1396/10/08
نام: زیر آبروک
عکاس: کورش سلیمانی
محل مشاهده: طالقان
تاریخ: 1396/10/08
نام: توکای پهلو سرخ
عکاس: کورش سلیمانی
محل مشاهده: طالقان
تاریخ: 1396/10/08
نام: دارکوب سبز
عکاس: کورش سلیمانی
محل مشاهده: طالقان
تاریخ: 1396/10/08
نام: دارکوب سوری (باغی)
عکاس: کورش سلیمانی
محل مشاهده: طالقان
تاریخ: 1396/10/08
نام: زردپره لیمویی
عکاس: کورش سلیمانی
محل مشاهده: طالقان
تاریخ: 1396/10/08
نام: زاغی
عکاس: رهبر کوهی
محل مشاهده: طالقان
تاریخ: 1393/02/12
نام: زاغی
عکاس: رهبر کوهی
محل مشاهده: طالقان
تاریخ: 1393/02/12
نام: زاغی
عکاس: رهبر کوهی
محل مشاهده: طالقان
تاریخ: 1393/02/12
نام: زاغی
عکاس: رهبر کوهی
محل مشاهده: طالقان
تاریخ: 1393/02/12
نام: سارگپه پابلند
عکاس: پرستو هدایت زاده
محل مشاهده: طالقان
تاریخ: 1396/10/09
نام: سارگپه پابلند
عکاس: پرستو هدایت زاده
محل مشاهده: طالقان
تاریخ: 1396/10/09
نام: عقاب طلایی
عکاس: پرستو هدایت زاده
محل مشاهده: طالقان
تاریخ: 1396/10/09
نام: دارکوب سبز
عکاس: پرستو هدایت زاده
محل مشاهده: طالقان
تاریخ: 1396/10/09
نام: دلیجه معمولی
عکاس: سارا عرب
محل مشاهده: طالقان
تاریخ: 1399/02/09
نام: سنگ‌ چشم خاکستری کوچک
عکاس: سارا عرب
محل مشاهده: طالقان
تاریخ: 1399/02/09
نام: سارگپه پابلند
عکاس: سارا عرب
محل مشاهده: طالقان
تاریخ: 1399/02/09
نام: توکای پهلو سرخ
عکاس: پرستو هدایت زاده
محل مشاهده: طالقان
تاریخ: 1396/10/09
نام: زردپره لیمویی
عکاس: پرستو هدایت زاده
محل مشاهده: طالقان
تاریخ: 1396/10/09
نام: مرغ حق معمولی
عکاس: سارا عرب
محل مشاهده: طالقان
تاریخ: 1399/02/09
نام: سسک درختی زرد
عکاس: سارا عرب
محل مشاهده: طالقان
تاریخ: 1399/02/09
نام: زردپره سر سیاه
عکاس: سارا عرب
محل مشاهده: طالقان
تاریخ: 1399/02/09
نام: چک بوته‌ای
عکاس: سارا عرب
محل مشاهده: طالقان
تاریخ: 1399/02/09

         

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد