باشگاه پرنده نگری ایرانیان
اعضا
خانه پرندگان ایران وبلاگ
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
سبد خرید جستجو اعضا زبان
امامه
نام: توکای سیاه
عکاس: علیرضا کیانی نژاد
محل مشاهده: امامه
تاریخ: 1398/12/14
نام: زیر آبروک
عکاس: علیرضا کیانی نژاد
محل مشاهده: امامه
تاریخ: 1398/12/14
نام: توکای گلو سیاه
عکاس: علیرضا کیانی نژاد
محل مشاهده: امامه
تاریخ: 1398/12/14
نام: زردپره کوهی
عکاس: علیرضا کیانی نژاد
محل مشاهده: امامه
تاریخ: 1398/12/14
نام: سار معمولی
عکاس: علیرضا کیانی نژاد
محل مشاهده: امامه
تاریخ: 1398/12/14
نام: سهره طلایی
عکاس: علیرضا کیانی نژاد
محل مشاهده: امامه
تاریخ: 1398/12/14
نام: توکای گلو سیاه
عکاس: علیرضا کیانی نژاد
محل مشاهده: امامه
تاریخ: 1399/01/05
نام: کبک معمولی
عکاس: علیرضا کیانی نژاد
محل مشاهده: امامه
تاریخ: 1399/01/05
نام: صعوه ابرو سفید
عکاس: علیرضا کیانی نژاد
محل مشاهده: امامه
تاریخ: 1399/11/10
نام: عقاب طلایی
عکاس: علیرضا کیانی نژاد
محل مشاهده: امامه
تاریخ: 1399/11/10
نام: گنجشک کوهی
عکاس: علیرضا کیانی نژاد
محل مشاهده: امامه
تاریخ: 1399/11/10
نام: کلاغ نوک ‌سرخ
عکاس: علیرضا کیانی نژاد
محل مشاهده: امامه
تاریخ: 1399/11/10
نام: قمری خانگی
عکاس: علیرضا کیانی نژاد
محل مشاهده: امامه
تاریخ: 1399/09/16
نام: زیر آبروک
عکاس: علیرضا کیانی نژاد
محل مشاهده: امامه
تاریخ: 1399/09/16
نام: کبوتر چاهی
عکاس: علیرضا کیانی نژاد
محل مشاهده: امامه
تاریخ: 1399/08/09
نام: سسک بیدی سبز
عکاس: علیرضا کیانی نژاد
محل مشاهده: امامه
تاریخ: 1399/08/09
نام: زردپره لیمویی
عکاس: علیرضا کیانی نژاد
محل مشاهده: امامه
تاریخ: 1399/08/09
نام: کمر کُلی بزرگ
عکاس: علیرضا کیانی نژاد
محل مشاهده: امامه
تاریخ: 1399/08/09
نام: توکای سیاه
عکاس: علیرضا کیانی نژاد
محل مشاهده: امامه
تاریخ: 1399/08/09
نام: سهره گلی (سرخ)
عکاس: علیرضا کیانی نژاد
محل مشاهده: امامه
تاریخ: 1399/08/09
نام: کمر کُلی کوچک
عکاس: علیرضا کیانی نژاد
محل مشاهده: امامه
تاریخ: 1399/08/09
نام: صعوه ابرو سفید
عکاس: علیرضا کیانی نژاد
محل مشاهده: امامه
تاریخ: 1399/08/09
نام: زردپره کوهی
عکاس: علیرضا کیانی نژاد
محل مشاهده: امامه
تاریخ: 1399/08/09
نام: زردپره کوهی
عکاس: علیرضا کیانی نژاد
محل مشاهده: امامه
تاریخ: 1399/08/09
نام: صعوه ابرو سفید
عکاس: علیرضا کیانی نژاد
محل مشاهده: امامه
تاریخ: 1399/08/09
نام: سسک بیدی
عکاس: علیرضا کیانی نژاد
محل مشاهده: امامه
تاریخ: 1399/06/28
نام: زردپره کوهی
عکاس: علیرضا کیانی نژاد
محل مشاهده: امامه
تاریخ: 1399/01/05
نام: دلیجه کوچک
عکاس: علیرضا کیانی نژاد
محل مشاهده: امامه
تاریخ: 1399/06/28
نام: سسک ابرو زرد
عکاس: علیرضا کیانی نژاد
محل مشاهده: امامه
تاریخ: 1399/06/28
نام: دلیجه کوچک
عکاس: علیرضا کیانی نژاد
محل مشاهده: امامه
تاریخ: 1399/06/28
1 2

         

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد