باشگاه پرنده نگری ایرانیان
اعضا
خانه پرندگان ایران وبلاگ
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
سبد خرید جستجو اعضا زبان
تهران
نام: چرخ ‌ریسک بزرگ
عکاس: امیر محمدی
محل مشاهده: تهران
تاریخ: 1402/06/23
نام: مینای معمولی
عکاس: امیر محمدی
محل مشاهده: تهران
تاریخ: 1402/03/01
نام: شاه طوطی (طوطی اسکندر)
عکاس: امیر محمدی
محل مشاهده: تهران
تاریخ: 1402/03/01
نام: سار معمولی
عکاس: امیر محمدی
محل مشاهده: تهران
تاریخ: 1402/02/29
نام: دم‌ جنبانک ابلق
عکاس: امیر محمدی
محل مشاهده: تهران
تاریخ: 1402/02/29
نام: چکچک دشتی
عکاس: امیر محمدی
محل مشاهده: تهران
تاریخ: 1402/02/29
نام: چکاوک کاکلی
عکاس: امیر محمدی
محل مشاهده: تهران
تاریخ: 1402/02/29
نام: بلبل خرما
عکاس: امیر محمدی
محل مشاهده: تهران
تاریخ: 1402/02/29
نام: چرخ ‌ریسک بزرگ
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: تهران
تاریخ: 1400/04/04
نام: بلبل خرما
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: تهران
تاریخ: 1400/04/04
نام: قمری خانگی
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: تهران
تاریخ: 1400/04/04
نام: کلاغ ابلق
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: تهران
تاریخ: 1400/04/04
نام: دم‌ جنبانک ابلق
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: تهران
تاریخ: 1400/04/04
نام: پری شاهرخ
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: تهران
تاریخ: 1400/04/04
نام: زاغی
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: تهران
تاریخ: 1400/04/04
نام: دم‌ جنبانک خاکستری
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: تهران
تاریخ: 1400/04/04
نام: گنجشک درختی
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: تهران
تاریخ: 1400/04/04
نام: مینای معمولی
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: تهران
تاریخ: 1400/04/04
نام: سهره جنگلی
عکاس: سمیرا سلیمانی
محل مشاهده: تهران
تاریخ: 1399/09/17
نام: سهره سبز
عکاس: سمیرا سلیمانی
محل مشاهده: تهران
تاریخ: 1399/09/17
نام: چنگر نوک ‌سرخ
عکاس: علیرضا کیانی نژاد
محل مشاهده: تهران
تاریخ: 1399/07/21
نام: خوتکای معمولی
عکاس: علیرضا کیانی نژاد
محل مشاهده: تهران
تاریخ: 1399/07/21
نام: سسک چیف‌ چاف
عکاس: علیرضا کیانی نژاد
محل مشاهده: تهران
تاریخ: 1399/07/21
نام: دلیجه کوچک
عکاس: علیرضا کیانی نژاد
محل مشاهده: تهران
تاریخ: 1399/02/19
نام: پرستوی معمولی
عکاس: علیرضا کیانی نژاد
محل مشاهده: تهران
تاریخ: 1399/02/19
نام: سار معمولی
عکاس: علیرضا کیانی نژاد
محل مشاهده: تهران
تاریخ: 1399/02/19
نام: بلبل خرما
عکاس: علیرضا کیانی نژاد
محل مشاهده: تهران
تاریخ: 1399/02/19
نام: بلبل خرما
عکاس: علیرضا کیانی نژاد
محل مشاهده: تهران
تاریخ: 1399/02/19
نام: گنجشک خانگی
عکاس: علیرضا کیانی نژاد
محل مشاهده: تهران
تاریخ: 1399/02/19
نام: دلیجه معمولی
عکاس: علیرضا کیانی نژاد
محل مشاهده: تهران
تاریخ: 1399/02/19
نام: چنگر نوک ‌سرخ
عکاس: علیرضا کیانی نژاد
محل مشاهده: تهران
تاریخ: 1399/02/19

         

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد