باشگاه پرنده نگری ایرانیان
اعضا
خانه پرندگان ایران وبلاگ
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
سبد خرید جستجو اعضا زبان
آلبوم شماره 10224
عکاس: امیر مدیری
تاریخ مشاهده: 1397/08/19
محل مشاهده: جزیره آشوراده
توضیحات:
سفر آموزشی درس پرنده نگری

نام: اردک سر سبز
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: جزیره آشوراده
تاریخ: 1397/08/19
نام: اردک سر حنایی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: جزیره آشوراده
تاریخ: 1397/08/19
نام: چوب ‌پا
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: جزیره آشوراده
تاریخ: 1397/08/19
نام: آووست
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: جزیره آشوراده
تاریخ: 1397/08/19
نام: پاشلک معمولی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: جزیره آشوراده
تاریخ: 1397/08/19
نام: کاکایی خزری
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: جزیره آشوراده
تاریخ: 1397/08/19
نام: زاغی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: جزیره آشوراده
تاریخ: 1397/08/19
نام: مینای معمولی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: جزیره آشوراده
تاریخ: 1397/08/19
نام: دم‌ سرخ سیاه
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: جزیره آشوراده
تاریخ: 1397/08/19

         

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد