باشگاه پرنده نگری ایرانیان
اعضا
خانه پرندگان ایران وبلاگ
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
سبد خرید جستجو اعضا زبان
آلبوم شماره 10314
عکاس: وحید اشرفی
تاریخ مشاهده: 1401/02/16
محل مشاهده: کشف رود، قیاس آباد
توضیحات:
مشهد، خراسان رضوی. تصاویر مربوط به چند برنامه مختلف طی شش ماهه اول 1401 است.

نام: چک ابلق
عکاس: وحید اشرفی
محل مشاهده: کشف رود، قیاس آباد
تاریخ: 1401/02/16
نام: جغد کوچک
عکاس: وحید اشرفی
محل مشاهده: کشف رود، قیاس آباد
تاریخ: 1401/02/16
نام: زاغی
عکاس: وحید اشرفی
محل مشاهده: کشف رود، قیاس آباد
تاریخ: 1401/02/16

         

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد