باشگاه پرنده نگری ایرانیان
اعضا
خانه پرندگان ایران وبلاگ تماس با ما
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
سبد خرید جستجو اعضا زبان
پارک شهر تهران
نام: شبگرد معمولی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: پارک شهر تهران
تاریخ: 1400/02/18
نام: پیغوی کوچک
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: پارک شهر تهران
تاریخ: 1399/10/16
نام: پری شاهرخ
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: پارک شهر تهران
تاریخ: 1399/05/04
نام: سهره جنگلی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: پارک شهر تهران
تاریخ: 1398/09/04
نام: گنجشک درختی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: پارک شهر تهران
تاریخ: 1398/09/04
نام: گنجشک خانگی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: پارک شهر تهران
تاریخ: 1398/09/04
نام: سسک چیف‌ چاف
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: پارک شهر تهران
تاریخ: 1398/09/04
نام: کلاغ ابلق
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: پارک شهر تهران
تاریخ: 1398/09/04
نام: زاغی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: پارک شهر تهران
تاریخ: 1398/09/04
نام: قمری خانگی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: پارک شهر تهران
تاریخ: 1398/09/04
نام: کبوتر چاهی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: پارک شهر تهران
تاریخ: 1398/09/04
نام: بلبل خرما
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: پارک شهر تهران
تاریخ: 1398/01/16
نام: کلاغ ابلق
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: پارک شهر تهران
تاریخ: 1398/01/16
نام: قمری خانگی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: پارک شهر تهران
تاریخ: 1398/01/16
نام: کلاغ ابلق
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: پارک شهر تهران
تاریخ: 1401/02/08
نام: کبوتر چاهی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: پارک شهر تهران
تاریخ: 1401/02/08
نام: قمری خانگی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: پارک شهر تهران
تاریخ: 1401/02/08
نام: گنجشک درختی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: پارک شهر تهران
تاریخ: 1401/02/08
نام: گنجشک خانگی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: پارک شهر تهران
تاریخ: 1401/02/08
نام: بلبل خرما
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: پارک شهر تهران
تاریخ: 1401/02/08
نام: مینای معمولی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: پارک شهر تهران
تاریخ: 1401/02/08
نام: سار معمولی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: پارک شهر تهران
تاریخ: 1401/02/08
نام: گنجشک خانگی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: پارک شهر تهران
تاریخ: 1397/07/20
نام: گنجشک درختی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: پارک شهر تهران
تاریخ: 1397/07/20
نام: مینای معمولی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: پارک شهر تهران
تاریخ: 1397/07/20
1 2 3 4 5 6 7

         

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد