باشگاه پرنده نگری ایرانیان
اعضا
خانه پرندگان ایران وبلاگ
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
سبد خرید جستجو اعضا زبان
آلبوم شماره 10380
عکاس: وحید اشرفی
تاریخ مشاهده: 1401/04/21
محل مشاهده: شورک ملکی
توضیحات:
مشاهدات برنامه های مختلف در بند شورک ملکی واقع در 60 کیلومتری جاده مشهد - سرخس در شش ماهه اول سال 1401

نام: سارگپه پابلند
عکاس: وحید اشرفی
محل مشاهده: شورک ملکی
تاریخ: 1401/04/21
نام: دم‌ جنبانک سر زرد
عکاس: وحید اشرفی
محل مشاهده: شورک ملکی
تاریخ: 1401/04/21
نام: اکراس سیاه
عکاس: وحید اشرفی
محل مشاهده: شورک ملکی
تاریخ: 1401/04/21
نام: حواصیل خاکستری
عکاس: وحید اشرفی
محل مشاهده: شورک ملکی
تاریخ: 1401/04/21
نام: کرکس مصری (کوچک)
عکاس: وحید اشرفی
محل مشاهده: شورک ملکی
تاریخ: 1401/04/21
نام: آنقوت
عکاس: وحید اشرفی
محل مشاهده: شورک ملکی
تاریخ: 1401/04/21
نام: چکاوک کاکلی
عکاس: وحید اشرفی
محل مشاهده: شورک ملکی
تاریخ: 1401/04/21
نام: زاغی
عکاس: وحید اشرفی
محل مشاهده: شورک ملکی
تاریخ: 1401/04/21
نام: کشیم بزرگ
عکاس: وحید اشرفی
محل مشاهده: شورک ملکی
تاریخ: 1401/04/21

         

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد