باشگاه پرنده نگری ایرانیان
اعضا
خانه عضویت پرندگان ایران وبلاگ
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
سبد خرید جستجو اعضا زبان
آلبوم شماره 7972
عکاس: نوید هرمزی
تاریخ مشاهده: 1400/02/28
محل مشاهده: دهدز

نام: زردپره سر سیاه
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: دهدز
تاریخ: 1400/02/28
نام: زردپره کوهی
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: دهدز
تاریخ: 1400/02/28
نام: سهره طلایی
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: دهدز
تاریخ: 1400/02/28
نام: سهره پیشانی‌ سرخ
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: دهدز
تاریخ: 1400/02/28
نام: گنجشک کوهی
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: دهدز
تاریخ: 1400/02/28
نام: چکچک پشت‌ سفید
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: دهدز
تاریخ: 1400/02/28
نام: زنبور خوار معمولی
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: دهدز
تاریخ: 1400/02/28
نام: جی ‌جاق
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: دهدز
تاریخ: 1400/02/28
نام: کلاغ نوک ‌زرد
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: دهدز
تاریخ: 1400/02/28
نام: زردپره سر خاکستری
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: دهدز
تاریخ: 1400/02/28
نام: گنجشک خاکی
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: دهدز
تاریخ: 1400/02/28
نام: سسک بیدی کوچک (کوچک)
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: دهدز
تاریخ: 1400/02/28
نام: زاغی
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: دهدز
تاریخ: 1400/02/28
نام: تیهو
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: دهدز
تاریخ: 1400/02/28
نام: سینه ‌سرخ ایرانی
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: دهدز
تاریخ: 1400/02/28
نام: کمر کُلی بزرگ
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: دهدز
تاریخ: 1400/02/28

         

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد