باشگاه پرنده نگری ایرانیان
اعضا
خانه پرندگان ایران وبلاگ
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
سبد خرید جستجو اعضا زبان
دیزین دربندسر
نام: گنجشک برفی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: دیزین دربندسر
تاریخ: 1401/03/20
نام: چکاوک شاخدار
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: دیزین دربندسر
تاریخ: 1401/03/20
نام: طرقه کوهی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: دیزین دربندسر
تاریخ: 1401/03/20
نام: چکچک کوهی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: دیزین دربندسر
تاریخ: 1401/03/20
نام: چلچله کوهی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: دیزین دربندسر
تاریخ: 1401/03/20
نام: کبک معمولی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: دیزین دربندسر
تاریخ: 1401/03/20
نام: دم‌ سرخ سیاه
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: دیزین دربندسر
تاریخ: 1401/03/20
نام: گنجشک کوهی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: دیزین دربندسر
تاریخ: 1401/03/20
نام: سار صورتی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: دیزین دربندسر
تاریخ: 1401/03/20
نام: زیر آبروک
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: دیزین دربندسر
تاریخ: 1401/03/20
نام: کمر کُلی کوچک
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: دیزین دربندسر
تاریخ: 1401/03/20
نام: کلاغ ابلق
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: دیزین دربندسر
تاریخ: 1401/03/20
نام: زاغی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: دیزین دربندسر
تاریخ: 1401/03/20
نام: کوکوی معمولی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: دیزین دربندسر
تاریخ: 1401/03/20
نام: زردپره کوهی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: دیزین دربندسر
تاریخ: 1401/03/20
نام: سار معمولی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: دیزین دربندسر
تاریخ: 1401/03/20
نام: کبوتر چاهی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: دیزین دربندسر
تاریخ: 1401/03/20

         

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد