باشگاه پرنده نگری ایرانیان
اعضا
خانه پرندگان ایران وبلاگ
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
سبد خرید جستجو اعضا زبان
ایذه
نام: چک سیبری
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: ایذه
تاریخ: 1402/01/01
نام: تیهو
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: ایذه
تاریخ: 1402/01/01
نام: کمر کُلی بزرگ
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: ایذه
تاریخ: 1402/01/01
نام: سنگ‌ چشم سرحنایی
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: ایذه
تاریخ: 1402/01/01
نام: سارگپه معمولی (صحرایی)
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: ایذه
تاریخ: 1402/01/01
نام: چرخ ‌ریسک سرآبی
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: ایذه
تاریخ: 1401/01/18
نام: چکچک گوش‌ سیاه
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: ایذه
تاریخ: 1401/01/18
نام: چکچک پشت‌ سفید
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: ایذه
تاریخ: 1401/01/18
نام: زاغی
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: ایذه
تاریخ: 1401/01/18
نام: طرقه کوهی
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: ایذه
تاریخ: 1401/01/18
نام: دارکوب سرسرخ
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: ایذه
تاریخ: 1401/01/18
نام: دم‌ سرخ معمولی
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: ایذه
تاریخ: 1401/01/18
نام: یاکریم
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: ایذه
تاریخ: 1400/11/28
نام: سسک چیف‌ چاف
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: ایذه
تاریخ: 1400/11/28
نام: کمر کُلی بزرگ
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: ایذه
تاریخ: 1400/11/28
نام: چرخ ‌ریسک سرآبی
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: ایذه
تاریخ: 1400/11/28
نام: سهره جنگلی
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: ایذه
تاریخ: 1400/08/20
نام: سنگ ‌چشم دم‌ سرخ
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: ایذه
تاریخ: 1400/08/20
نام: بلبل خرما
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: ایذه
تاریخ: 1400/08/20
نام: دم‌ سرخ سیاه
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: ایذه
تاریخ: 1400/08/20
نام: دم‌ سرخ سیاه
عکاس: شهرزاد فتاحی
محل مشاهده: ایذه
تاریخ: 1397/10/17
نام: طرقه کبود (بنفش)
عکاس: شهرزاد فتاحی
محل مشاهده: ایذه
تاریخ: 1397/10/17

         

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد