باشگاه پرنده نگری ایرانیان
اعضا
خانه پرندگان ایران وبلاگ
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
سبد خرید جستجو اعضا زبان
پارک جمشیدیه
نام: زاغی
عکاس: سمانه قاسم‌ پور
محل مشاهده: پارک جمشیدیه
تاریخ: 1402/10/19
نام: مینای معمولی
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: پارک جمشیدیه
تاریخ: 1400/12/22
نام: سسک چیف‌ چاف
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: پارک جمشیدیه
تاریخ: 1400/12/22
نام: سهره جنگلی
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: پارک جمشیدیه
تاریخ: 1400/12/22
نام: توکای سیاه
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: پارک جمشیدیه
تاریخ: 1400/12/22
نام: قمری خانگی
عکاس: نادیا خسروی
محل مشاهده: پارک جمشیدیه
تاریخ: 1400/10/09
نام: سینه‌ سرخ
عکاس: رهبر کوهی
محل مشاهده: پارک جمشیدیه
تاریخ: 1400/10/03
نام: سهره نوک ‌بزرگ
عکاس: رهبر کوهی
محل مشاهده: پارک جمشیدیه
تاریخ: 1400/10/03
نام: توکای سیاه
عکاس: رهبر کوهی
محل مشاهده: پارک جمشیدیه
تاریخ: 1400/10/03
نام: توکای سیاه
عکاس: رهبر کوهی
محل مشاهده: پارک جمشیدیه
تاریخ: 1400/10/03
نام: دلیجه معمولی
عکاس: نادیا خسروی
محل مشاهده: پارک جمشیدیه
تاریخ: 1400/09/13
نام: الیکایی
عکاس: نادیا خسروی
محل مشاهده: پارک جمشیدیه
تاریخ: 1400/09/13
1 2 3 4 5

         

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد