باشگاه پرنده نگری ایرانیان
اعضا
خانه پرندگان ایران وبلاگ
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
سبد خرید جستجو اعضا زبان
پارک چیتگر
نام: کبوتر جنگلی
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: پارک چیتگر
تاریخ: 1395/02/10
نام: پری شاهرخ
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: پارک چیتگر
تاریخ: 1395/02/10
نام: زاغی
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: پارک چیتگر
تاریخ: 1395/02/10
نام: مینای معمولی
عکاس: عباس محجوب
محل مشاهده: پارک چیتگر
تاریخ: 1397/08/18
نام: سهره جنگلی
عکاس: عباس محجوب
محل مشاهده: پارک چیتگر
تاریخ: 1397/08/18
نام: یاکریم
عکاس: عباس محجوب
محل مشاهده: پارک چیتگر
تاریخ: 1397/08/18

         

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد