باشگاه پرنده نگری ایرانیان
اعضا
خانه پرندگان ایران وبلاگ
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
سبد خرید جستجو اعضا زبان
آلبوم شماره 10214
عکاس: نوید هرمزی
تاریخ مشاهده: 1401/01/18
محل مشاهده: ایذه

نام: دم‌ سرخ معمولی
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: ایذه
تاریخ: 1401/01/18
نام: دارکوب سرسرخ
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: ایذه
تاریخ: 1401/01/18
نام: طرقه کوهی
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: ایذه
تاریخ: 1401/01/18
نام: زاغی
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: ایذه
تاریخ: 1401/01/18
نام: چکچک پشت‌ سفید
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: ایذه
تاریخ: 1401/01/18
نام: چکچک گوش‌ سیاه
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: ایذه
تاریخ: 1401/01/18
نام: چرخ ‌ریسک سرآبی
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: ایذه
تاریخ: 1401/01/18

         

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد