باشگاه پرنده نگری ایرانیان
اعضا
خانه عضویت پرندگان ایران وبلاگ
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
سبد خرید جستجو اعضا زبان
دربندسر
نام: زردپره کوهی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: دربندسر
تاریخ: 1401/03/06
نام: سهره پیشانی‌ سرخ
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: دربندسر
تاریخ: 1401/03/06
نام: گنجشک درختی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: دربندسر
تاریخ: 1401/03/06
نام: گنجشک خانگی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: دربندسر
تاریخ: 1401/03/06
نام: دم‌ سرخ سیاه
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: دربندسر
تاریخ: 1401/03/06
نام: دم‌ سرخ معمولی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: دربندسر
تاریخ: 1401/03/06
نام: توکای سیاه
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: دربندسر
تاریخ: 1401/03/06
نام: سار معمولی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: دربندسر
تاریخ: 1401/03/06
نام: پرستوی معمولی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: دربندسر
تاریخ: 1401/03/06
نام: چلچله کوهی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: دربندسر
تاریخ: 1401/03/06
نام: چرخ ‌ریسک بزرگ
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: دربندسر
تاریخ: 1401/03/06
نام: غراب معمولی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: دربندسر
تاریخ: 1401/03/06
نام: کلاغ ابلق
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: دربندسر
تاریخ: 1401/03/06
نام: کلاغ سیاه
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: دربندسر
تاریخ: 1401/03/06
نام: کلاغ نوک ‌زرد
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: دربندسر
تاریخ: 1401/03/06
نام: زاغی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: دربندسر
تاریخ: 1401/03/06
نام: دارکوب سوری (باغی)
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: دربندسر
تاریخ: 1401/03/06
نام: کبک معمولی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: دربندسر
تاریخ: 1401/03/06

         

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد