باشگاه پرنده نگری ایرانیان
اعضا
خانه عضویت پرندگان ایران وبلاگ
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
سبد خرید جستجو اعضا زبان
آلبوم شماره 10103
عکاس: نوید هرمزی
تاریخ مشاهده: 1400/09/18
محل مشاهده: انزلی

نام: اگرت کوچک (حواصیل)
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: انزلی
تاریخ: 1400/09/18
نام: توکای باغی
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: انزلی
تاریخ: 1400/09/18
نام: ماهی‌ خورک کوچک
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: انزلی
تاریخ: 1400/09/18
نام: چرخ‌ ریسک دم‌ دراز
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: انزلی
تاریخ: 1400/09/18
نام: باکلان کوچک (قره غاز)
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: انزلی
تاریخ: 1400/09/18
نام: کلاغ سیاه
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: انزلی
تاریخ: 1400/09/18
نام: سار معمولی
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: انزلی
تاریخ: 1400/09/18
نام: یاکریم
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: انزلی
تاریخ: 1400/09/18
نام: سنقر تالابی معمولی
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: انزلی
تاریخ: 1400/09/18
نام: دم‌ جنبانک ابلق
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: انزلی
تاریخ: 1400/09/18
نام: چرخ ‌ریسک بزرگ
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: انزلی
تاریخ: 1400/09/18
نام: زاغی
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: انزلی
تاریخ: 1400/09/18
نام: باکلان کوچک (قره غاز)
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: انزلی
تاریخ: 1400/09/18
نام: سهره جنگلی
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: انزلی
تاریخ: 1400/09/18
نام: کلاغ ابلق
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: انزلی
تاریخ: 1400/09/18

         

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد