باشگاه پرنده نگری ایرانیان
اعضا
خانه پرندگان ایران وبلاگ
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
سبد خرید جستجو اعضا زبان
آلبوم شماره 4630
عکاس: علیرضا کیانی نژاد
تاریخ مشاهده: 1399/01/05
محل مشاهده: امامه

نام: کبک معمولی
عکاس: علیرضا کیانی نژاد
محل مشاهده: امامه
تاریخ: 1399/01/05
نام: توکای گلو سیاه
عکاس: علیرضا کیانی نژاد
محل مشاهده: امامه
تاریخ: 1399/01/05
نام: زاغی
عکاس: علیرضا کیانی نژاد
محل مشاهده: امامه
تاریخ: 1399/01/05
نام: سهره سبز
عکاس: علیرضا کیانی نژاد
محل مشاهده: امامه
تاریخ: 1399/01/05
نام: کمر کُلی بزرگ
عکاس: علیرضا کیانی نژاد
محل مشاهده: امامه
تاریخ: 1399/01/05
نام: توکای سیاه
عکاس: علیرضا کیانی نژاد
محل مشاهده: امامه
تاریخ: 1399/01/05
نام: زیر آبروک
عکاس: علیرضا کیانی نژاد
محل مشاهده: امامه
تاریخ: 1399/01/05
نام: زردپره کوهی
عکاس: علیرضا کیانی نژاد
محل مشاهده: امامه
تاریخ: 1399/01/05

         

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد