باشگاه پرنده نگری ایرانیان
اعضا
خانه پرندگان ایران وبلاگ
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
سبد خرید جستجو اعضا زبان
آلبوم شماره 10325
عکاس: امیر مدیری
تاریخ مشاهده: 1401/03/26
محل مشاهده: هویر

نام: زردپره سر سیاه
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: هویر
تاریخ: 1401/03/26
نام: سسک دم‌ پهن
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: هویر
تاریخ: 1401/03/26
نام: چلچله دمگاه‌ سفید
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: هویر
تاریخ: 1401/03/26
نام: سهره سینه ‌سرخ
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: هویر
تاریخ: 1401/03/26
نام: زاغی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: هویر
تاریخ: 1401/03/26
نام: طرقه کوهی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: هویر
تاریخ: 1401/03/26
نام: سهره گلی (سرخ)
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: هویر
تاریخ: 1401/03/26
نام: توکای سیاه
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: هویر
تاریخ: 1401/03/26
نام: چلچله کوهی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: هویر
تاریخ: 1401/03/26
نام: پری شاهرخ
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: هویر
تاریخ: 1401/03/26
نام: گنجشک درختی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: هویر
تاریخ: 1401/03/26
نام: سهره طلایی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: هویر
تاریخ: 1401/03/26
نام: عقاب طلایی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: هویر
تاریخ: 1401/03/26
نام: چرخ ‌ریسک بزرگ
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: هویر
تاریخ: 1401/03/26
نام: دم‌ جنبانک خاکستری
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: هویر
تاریخ: 1401/03/26
نام: کلاغ ابلق
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: هویر
تاریخ: 1401/03/26
نام: گنجشک خانگی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: هویر
تاریخ: 1401/03/26
نام: دم‌ جنبانک ابلق
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: هویر
تاریخ: 1401/03/26
نام: سسک بیدی کوچک (کوچک)
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: هویر
تاریخ: 1401/03/26
نام: سهره پیشانی‌ سرخ
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: هویر
تاریخ: 1401/03/26
نام: زردپره کوهی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: هویر
تاریخ: 1401/03/26
نام: کبوتر چاهی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: هویر
تاریخ: 1401/03/26
نام: گنجشک کوهی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: هویر
تاریخ: 1401/03/26
نام: سار صورتی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: هویر
تاریخ: 1401/03/26
نام: زیر آبروک
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: هویر
تاریخ: 1401/03/26
نام: سینه ‌سرخ ایرانی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: هویر
تاریخ: 1401/03/26
نام: سسک گلو سفید معمولی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: هویر
تاریخ: 1401/03/26
نام: سارگپه جنگلی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: هویر
تاریخ: 1401/03/26
نام: سنگ‌ چشم خاکستری کوچک
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: هویر
تاریخ: 1401/03/26
نام: سارگپه پابلند
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: هویر
تاریخ: 1401/03/26
نام: چک سیبری
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: هویر
تاریخ: 1401/03/26
نام: کمر کُلی کوچک
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: هویر
تاریخ: 1401/03/26
نام: چک بوته‌ای
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: هویر
تاریخ: 1401/03/26
نام: کبوتر جنگلی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: هویر
تاریخ: 1401/03/26

         

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد