باشگاه پرنده نگری ایرانیان
اعضا
خانه پرندگان ایران وبلاگ
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
سبد خرید جستجو اعضا زبان
آلبوم شماره 10519
عکاس: عباس محجوب
تاریخ مشاهده: 1398/11/18
محل مشاهده: تالاب صالحیه

نام: زاغی
عکاس: عباس محجوب
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1398/11/18
نام: یاکریم
عکاس: عباس محجوب
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1398/11/18
نام: کبوتر چاهی
عکاس: عباس محجوب
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1398/11/18
نام: سارگپه پابلند
عکاس: عباس محجوب
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1398/11/18
نام: کلاغ سیاه
عکاس: عباس محجوب
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1398/11/18
نام: الیکایی
عکاس: عباس محجوب
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1398/11/18
نام: گلوآبی
عکاس: عباس محجوب
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1398/11/18
نام: زردپره تالابی
عکاس: عباس محجوب
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1398/11/18
نام: تنجه
عکاس: عباس محجوب
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1398/11/18
نام: آنقوت
عکاس: عباس محجوب
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1398/11/18
نام: چک بوته‌ای
عکاس: عباس محجوب
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1398/11/18
نام: اردک سر سبز
عکاس: عباس محجوب
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1398/11/18
نام: سینه‌ سرخ
عکاس: عباس محجوب
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1398/11/18

         

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد