باشگاه پرنده نگری ایرانیان
اعضا
خانه پرندگان ایران وبلاگ تماس با ما
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
سبد خرید جستجو اعضا زبان
تالاب میقان
نام: زردپره مزرعه
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: تالاب میقان
تاریخ: 1397/09/02
نام: پیپت تالابی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: تالاب میقان
تاریخ: 1397/09/02
نام: گنجشک درختی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: تالاب میقان
تاریخ: 1397/09/02
نام: کلاغ ابلق
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: تالاب میقان
تاریخ: 1397/09/02
نام: کلاغ سیاه
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: تالاب میقان
تاریخ: 1397/09/02
نام: زاغی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: تالاب میقان
تاریخ: 1397/09/02
نام: سارگپه پابلند
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: تالاب میقان
تاریخ: 1397/09/02
نام: کاکایی ارمنی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: تالاب میقان
تاریخ: 1397/09/02
نام: پاشلک معمولی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: تالاب میقان
تاریخ: 1397/09/02
نام: تلیله کوچک
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: تالاب میقان
تاریخ: 1397/09/02
نام: چوب ‌پا
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: تالاب میقان
تاریخ: 1397/09/02
نام: درنای معمولی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: تالاب میقان
تاریخ: 1397/09/02
نام: کبوتر چاهی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: تالاب میقان
تاریخ: 1397/09/02
نام: خوتکای معمولی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: تالاب میقان
تاریخ: 1397/09/02
نام: اردک سر سبز
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: تالاب میقان
تاریخ: 1397/09/02
نام: اردک نوک ‌پهن
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: تالاب میقان
تاریخ: 1397/09/02
نام: تنجه
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: تالاب میقان
تاریخ: 1397/09/02
نام: آنقوت
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: تالاب میقان
تاریخ: 1397/09/02
نام: غاز خاکستری
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: تالاب میقان
تاریخ: 1397/09/02
نام: زردپره تالابی
عکاس: فرشید صمیمی
محل مشاهده: تالاب میقان
تاریخ: 1398/10/13
نام: درنای معمولی
عکاس: فرشید صمیمی
محل مشاهده: تالاب میقان
تاریخ: 1398/10/13
نام: درنای معمولی
عکاس: فرشید صمیمی
محل مشاهده: تالاب میقان
تاریخ: 1398/10/13
نام: غاز خاکستری
عکاس: فرشید صمیمی
محل مشاهده: تالاب میقان
تاریخ: 1398/10/13
نام: غاز خاکستری
عکاس: فرشید صمیمی
محل مشاهده: تالاب میقان
تاریخ: 1398/10/13
نام: غاز خاکستری
عکاس: فرشید صمیمی
محل مشاهده: تالاب میقان
تاریخ: 1398/10/13
نام: درنای معمولی
عکاس: عباس محجوب
محل مشاهده: تالاب میقان
تاریخ: 1396/10/07

         

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد