باشگاه پرنده نگری ایرانیان
اعضا
خانه پرندگان ایران وبلاگ
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
سبد خرید جستجو اعضا زبان

پرندگان ایران سارگپه پابلند

Text string:
QR Code:
Error correction:
Output format:
Border: modules
Scale: pixels per module
Version range: Minimum = , maximum =
Mask pattern: (−1 for automatic, 0 to 7 for manual)
Boost ECC:
Statistics:
SVG XML code:
نام فارسی: سارگپه پابلند
نام انگلیسی: Long-legged Buzzard
نام علمی: Buteo rufinus

مشاهدات اعضا:


نام: سارگپه پابلند
عکاس: عباس محجوب
محل مشاهده: اطراف ساوه
تاریخ: 1396/09/24
نام: سارگپه پابلند
عکاس: عباس محجوب
محل مشاهده: پشاپویه
تاریخ: 1397/08/08
نام: سارگپه پابلند
عکاس: راهله مهرآسا
محل مشاهده: لامرد فارس
تاریخ: 1397/08/26
نام: سارگپه پابلند
عکاس: نادره صمیمی
محل مشاهده: ورامین
تاریخ: 1397/09/23
نام: سارگپه پابلند
عکاس: مهدی دربان
محل مشاهده: شازند پل دوآب
تاریخ: 1398/03/30
نام: سارگپه پابلند
عکاس: عباس محجوب
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1398/02/27
نام: سارگپه پابلند
عکاس: عباس محجوب
محل مشاهده: پشاپویه
تاریخ: 1397/08/11
نام: سارگپه پابلند
عکاس: عباس محجوب
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1398/06/08
نام: سارگپه پابلند
عکاس: عباس محجوب
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1398/06/08
نام: سارگپه پابلند
عکاس: عباس محجوب
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1398/02/01
نام: سارگپه پابلند
عکاس: مهدی دربان
محل مشاهده: تفرش-آشتیان
تاریخ: 1399/08/02
نام: سارگپه پابلند
عکاس: سارا عرب
محل مشاهده: طالقان
تاریخ: 1399/02/09
نام: سارگپه پابلند
عکاس: علیرضا کیانی نژاد
محل مشاهده: دیزین
تاریخ: 1399/04/07
نام: سارگپه پابلند
عکاس: عباس محجوب
محل مشاهده: پشاپویه
تاریخ: 1397/09/09
نام: سارگپه پابلند
عکاس: عباس محجوب
محل مشاهده: پشاپویه
تاریخ: 1397/09/09
نام: سارگپه پابلند
عکاس: پرستو هدایت زاده
محل مشاهده: طالقان
تاریخ: 1396/10/09
نام: سارگپه پابلند
عکاس: پرستو هدایت زاده
محل مشاهده: طالقان
تاریخ: 1396/10/09
نام: سارگپه پابلند
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: دشت لار
تاریخ: 1394/04/27
نام: سارگپه پابلند
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: جگین
تاریخ: 1395/10/22
نام: سارگپه پابلند
عکاس: احسان طالبی
محل مشاهده: رود شور
تاریخ: 1399/11/03
نام: سارگپه پابلند
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: تالاب شادگان
تاریخ: 1399/11/14
نام: سارگپه پابلند
عکاس: نادیا خسروی
محل مشاهده: تالاب مره قم
تاریخ: 1400/09/12
نام: سارگپه پابلند
عکاس: رهبر کوهی
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1400/10/16
نام: سارگپه پابلند
عکاس: کورش سلیمانی
محل مشاهده: سفر آبادان
تاریخ: 1398/03/14
نام: سارگپه پابلند
عکاس: کورش سلیمانی
محل مشاهده: دشت لار
تاریخ: 1398/06/08
نام: سارگپه پابلند
عکاس: پرستو هدایت زاده
محل مشاهده: رود شور
تاریخ: 1400/12/10
نام: سارگپه پابلند
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: تالاب میقان
تاریخ: 1397/09/02
نام: سارگپه پابلند
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1397/12/24
نام: سارگپه پابلند
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1398/06/15
نام: سارگپه پابلند
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: چوکام
تاریخ: 1398/09/29
نام: سارگپه پابلند
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: هویر
تاریخ: 1401/03/26
نام: سارگپه پابلند
عکاس: عادله صفری امین
محل مشاهده: دیلمان
تاریخ: 1401/05/21
نام: سارگپه پابلند
عکاس: وحید اشرفی
محل مشاهده: شورک ملکی
تاریخ: 1401/04/21
نام: سارگپه پابلند
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1400/12/10
نام: سارگپه پابلند
عکاس: رهبر کوهی
محل مشاهده: الموت
تاریخ: 1401/03/14

         

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد