باشگاه پرنده نگری ایرانیان
اعضا
خانه پرندگان ایران وبلاگ
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
سبد خرید جستجو اعضا زبان
پارک ملی خجیر
نام: قرقی
عکاس: کورش سلیمانی
محل مشاهده: پارک ملی خجیر
تاریخ: 1397/10/26
نام: سهره سبز
عکاس: کورش سلیمانی
محل مشاهده: پارک ملی خجیر
تاریخ: 1397/10/26
نام: سهره جنگلی
عکاس: کورش سلیمانی
محل مشاهده: پارک ملی خجیر
تاریخ: 1397/10/26
نام: گنجشک درختی
عکاس: کورش سلیمانی
محل مشاهده: پارک ملی خجیر
تاریخ: 1397/10/26
نام: عقاب طلایی
عکاس: نادیا خسروی
محل مشاهده: پارک ملی خجیر
تاریخ: 1400/09/04
نام: سهره سبز
عکاس: فرشید صمیمی
محل مشاهده: پارک ملی خجیر
تاریخ: 1395/07/15
نام: سینه‌ سرخ
عکاس: فرشید صمیمی
محل مشاهده: پارک ملی خجیر
تاریخ: 1395/07/15
نام: چکچک کوهی
عکاس: فرشید صمیمی
محل مشاهده: پارک ملی خجیر
تاریخ: 1395/07/15
نام: سار معمولی
عکاس: فرشید صمیمی
محل مشاهده: پارک ملی خجیر
تاریخ: 1395/07/15
نام: چکاوک کاکلی
عکاس: فرشید صمیمی
محل مشاهده: پارک ملی خجیر
تاریخ: 1395/07/15
نام: کلاغ ابلق
عکاس: فرشید صمیمی
محل مشاهده: پارک ملی خجیر
تاریخ: 1395/07/15
نام: عقاب صحرایی
عکاس: فرشید صمیمی
محل مشاهده: پارک ملی خجیر
تاریخ: 1395/07/15

         

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد