باشگاه پرنده نگری ایرانیان
اعضا
خانه پرندگان ایران وبلاگ
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
سبد خرید جستجو اعضا زبان
تالاب مره قم
نام: تنجه
عکاس: نادیا خسروی
محل مشاهده: تالاب مره قم
تاریخ: 1400/11/13
نام: پیپت تالابی
عکاس: نادیا خسروی
محل مشاهده: تالاب مره قم
تاریخ: 1400/11/13
نام: اردک نوک ‌پهن
عکاس: نادیا خسروی
محل مشاهده: تالاب مره قم
تاریخ: 1400/11/13
نام: خوتکای معمولی
عکاس: نادیا خسروی
محل مشاهده: تالاب مره قم
تاریخ: 1400/11/13
نام: خوتکای معمولی
عکاس: نادیا خسروی
محل مشاهده: تالاب مره قم
تاریخ: 1400/11/13
نام: سارگپه پابلند
عکاس: نادیا خسروی
محل مشاهده: تالاب مره قم
تاریخ: 1400/09/12
نام: آبچلیک تالابی
عکاس: نادیا خسروی
محل مشاهده: تالاب مره قم
تاریخ: 1400/09/12
نام: تلیلۀ شکیل
عکاس: نادیا خسروی
محل مشاهده: تالاب مره قم
تاریخ: 1400/01/06
نام: چوب ‌پا
عکاس: مهدی دربان
محل مشاهده: تالاب مره قم
تاریخ: 1399/12/14
نام: آووست
عکاس: مهدی دربان
محل مشاهده: تالاب مره قم
تاریخ: 1399/12/14

         

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد