باشگاه پرنده نگری ایرانیان
اعضا
خانه پرندگان ایران وبلاگ تماس با ما
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
سبد خرید جستجو اعضا زبان
بند علی خان
نام: چکچک دشتی
عکاس: نادیا خسروی
محل مشاهده: بند علی خان
تاریخ: 1399/12/01
نام: چکاوک هدهدی
عکاس: نادیا خسروی
محل مشاهده: بند علی خان
تاریخ: 1399/12/01
نام: دم ‌چتری
عکاس: میترا دانشور
محل مشاهده: بند علی خان
تاریخ: 1399/03/16
نام: سلیم شنی بزرگ
عکاس: میترا دانشور
محل مشاهده: بند علی خان
تاریخ: 1399/03/16
نام: دم ‌چتری
عکاس: میترا دانشور
محل مشاهده: بند علی خان
تاریخ: 1399/03/16
نام: گنجشک خانگی
عکاس: میترا دانشور
محل مشاهده: بند علی خان
تاریخ: 1399/03/16
نام: میوه‌ خوار
عکاس: میترا دانشور
محل مشاهده: بند علی خان
تاریخ: 1399/03/16
نام: چوب ‌پا
عکاس: میترا دانشور
محل مشاهده: بند علی خان
تاریخ: 1399/03/16
نام: آنقوت
عکاس: میترا دانشور
محل مشاهده: بند علی خان
تاریخ: 1399/03/16
نام: میوه‌ خوار
عکاس: میترا دانشور
محل مشاهده: بند علی خان
تاریخ: 1399/03/16
نام: دم‌ سرخ معمولی
عکاس: سارا عرب
محل مشاهده: بند علی خان
تاریخ: 1396/02/08
نام: سسک سر دودی
عکاس: سارا عرب
محل مشاهده: بند علی خان
تاریخ: 1396/02/08
نام: سنگ ‌چشم پشت‌ سرخ
عکاس: سارا عرب
محل مشاهده: بند علی خان
تاریخ: 1396/02/08
نام: چکاوک پنجه‌ کوتاه
عکاس: سارا عرب
محل مشاهده: بند علی خان
تاریخ: 1396/02/08
نام: یلوه خالدار
عکاس: سارا عرب
محل مشاهده: بند علی خان
تاریخ: 1396/02/08
نام: گنجشک سینه‌ سیاه
عکاس: سارا عرب
محل مشاهده: بند علی خان
تاریخ: 1396/02/08
نام: چوب ‌پا
عکاس: سارا عرب
محل مشاهده: بند علی خان
تاریخ: 1396/02/08
نام: عقاب مارخور
عکاس: سارا عرب
محل مشاهده: بند علی خان
تاریخ: 1396/02/08
نام: سلیم سینه ‌بلوطی
عکاس: سارا عرب
محل مشاهده: بند علی خان
تاریخ: 1396/02/08
نام: سسک سر دودی
عکاس: سارا عرب
محل مشاهده: بند علی خان
تاریخ: 1396/02/08
1 2

         

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد