باشگاه پرنده نگری ایرانیان
اعضا
خانه پرندگان ایران وبلاگ
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
سبد خرید جستجو اعضا زبان
دیزین
نام: دم‌ سرخ سیاه
عکاس: امیر محمدی
محل مشاهده: دیزین
تاریخ: 1400/02/10
نام: چلچله کوهی
عکاس: نادیا خسروی
محل مشاهده: دیزین
تاریخ: 1400/04/04
نام: سهره سینه ‌سرخ
عکاس: نادیا خسروی
محل مشاهده: دیزین
تاریخ: 1400/04/04
نام: صعوه ابرو سفید
عکاس: نادیا خسروی
محل مشاهده: دیزین
تاریخ: 1400/04/04
نام: سهره بال‌ سرخ
عکاس: نادیا خسروی
محل مشاهده: دیزین
تاریخ: 1400/04/04
نام: سهره بال‌ سرخ
عکاس: نادیا خسروی
محل مشاهده: دیزین
تاریخ: 1400/04/04
نام: دم‌ سرخ سیاه
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: دیزین
تاریخ: 1394/04/12
نام: گنجشک کوهی
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: دیزین
تاریخ: 1394/04/12
نام: چلچله کوهی
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: دیزین
تاریخ: 1394/04/12
نام: دیوار خزک
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: دیزین
تاریخ: 1394/04/12
نام: توکای سیاه
عکاس: علیرضا کیانی نژاد
محل مشاهده: دیزین
تاریخ: 1399/04/07
نام: زیر آبروک
عکاس: علیرضا کیانی نژاد
محل مشاهده: دیزین
تاریخ: 1399/04/07
نام: سارگپه پابلند
عکاس: علیرضا کیانی نژاد
محل مشاهده: دیزین
تاریخ: 1399/04/07
نام: سهره بال‌ سرخ
عکاس: پرستو هدایت زاده
محل مشاهده: دیزین
تاریخ: 1396/04/04
نام: صعوه ابرو سفید
عکاس: پرستو هدایت زاده
محل مشاهده: دیزین
تاریخ: 1396/04/04
نام: گنجشک برفی
عکاس: پرستو هدایت زاده
محل مشاهده: دیزین
تاریخ: 1396/04/04
نام: گنجشک برفی
عکاس: حمید  جبّاری
محل مشاهده: دیزین
تاریخ: 1397/03/25
نام: گنجشک برفی
عکاس: حمید  جبّاری
محل مشاهده: دیزین
تاریخ: 1397/03/25
نام: گنجشک برفی
عکاس: حمید  جبّاری
محل مشاهده: دیزین
تاریخ: 1397/03/25

         

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد