باشگاه پرنده نگری ایرانیان
اعضا
خانه پرندگان ایران وبلاگ
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
سبد خرید جستجو اعضا زبان
آلبوم شماره 4860
عکاس: میترا دانشور
تاریخ مشاهده: 1399/11/09
محل مشاهده: تالاب صالحیه

نام: یاکریم
عکاس: میترا دانشور
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1399/11/09
نام: قرقی
عکاس: میترا دانشور
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1399/11/09
نام: عقاب صحرایی
عکاس: میترا دانشور
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1399/11/09
نام: چنگر معمولی
عکاس: میترا دانشور
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1399/11/09
نام: پیپت صحرایی
عکاس: میترا دانشور
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1399/11/09
نام: آنقوت
عکاس: میترا دانشور
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1399/11/09
نام: اردک سر حنایی
عکاس: میترا دانشور
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1399/11/09
نام: قوی گنگ
عکاس: میترا دانشور
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1399/11/09
نام: دلیجه معمولی
عکاس: میترا دانشور
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1399/11/09

         

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد