باشگاه پرنده نگری ایرانیان
اعضا
خانه پرندگان ایران وبلاگ
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
سبد خرید جستجو اعضا زبان
تالاب شادگان
نام: دیدومک
عکاس: کورش سلیمانی
محل مشاهده: تالاب شادگان
تاریخ: 1397/01/02
نام: کورکور سیاه
عکاس: کورش سلیمانی
محل مشاهده: تالاب شادگان
تاریخ: 1397/01/02
نام: عقاب صحرایی
عکاس: کورش سلیمانی
محل مشاهده: تالاب شادگان
تاریخ: 1397/01/02
نام: چوب ‌پا
عکاس: سیمین منصوری
محل مشاهده: تالاب شادگان
تاریخ: 1399/11/14
نام: کشیم کوچک
عکاس: سیمین منصوری
محل مشاهده: تالاب شادگان
تاریخ: 1399/11/14
نام: سار معمولی
عکاس: سیمین منصوری
محل مشاهده: تالاب شادگان
تاریخ: 1399/11/14
نام: حواصیل زرد
عکاس: سیمین منصوری
محل مشاهده: تالاب شادگان
تاریخ: 1399/11/14
نام: گلوآبی
عکاس: سیمین منصوری
محل مشاهده: تالاب شادگان
تاریخ: 1399/11/14
نام: چوب ‌پا
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: تالاب شادگان
تاریخ: 1399/11/14
نام: سارگپه پابلند
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: تالاب شادگان
تاریخ: 1399/11/14
نام: چنگر نوک ‌سرخ
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: تالاب شادگان
تاریخ: 1399/11/14
نام: سار معمولی
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: تالاب شادگان
تاریخ: 1399/11/14
نام: حواصیل زرد
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: تالاب شادگان
تاریخ: 1399/11/14
نام: گلوآبی
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: تالاب شادگان
تاریخ: 1399/11/14
نام: کشیم کوچک
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: تالاب شادگان
تاریخ: 1399/11/14

         

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد