باشگاه پرنده نگری ایرانیان
اعضا
خانه پرندگان ایران وبلاگ
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
سبد خرید جستجو اعضا زبان
آلبوم شماره 4885
عکاس: نوید هرمزی
تاریخ مشاهده: 1399/11/14
محل مشاهده: تالاب شادگان

نام: گلوآبی
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: تالاب شادگان
تاریخ: 1399/11/14
نام: حواصیل زرد
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: تالاب شادگان
تاریخ: 1399/11/14
نام: سار معمولی
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: تالاب شادگان
تاریخ: 1399/11/14
نام: چنگر نوک ‌سرخ
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: تالاب شادگان
تاریخ: 1399/11/14
نام: سارگپه پابلند
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: تالاب شادگان
تاریخ: 1399/11/14
نام: چوب ‌پا
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: تالاب شادگان
تاریخ: 1399/11/14
نام: کشیم کوچک
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: تالاب شادگان
تاریخ: 1399/11/14

         

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد