باشگاه پرنده نگری ایرانیان
اعضا
خانه پرندگان ایران وبلاگ
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
سبد خرید جستجو اعضا زبان
آلبوم شماره 10160
عکاس: کورش سلیمانی
تاریخ مشاهده: 1398/06/08
محل مشاهده: دشت لار

نام: زردپره کوهی
عکاس: کورش سلیمانی
محل مشاهده: دشت لار
تاریخ: 1398/06/08
نام: چکاوک شاخدار
عکاس: کورش سلیمانی
محل مشاهده: دشت لار
تاریخ: 1398/06/08
نام: طرقه کوهی
عکاس: کورش سلیمانی
محل مشاهده: دشت لار
تاریخ: 1398/06/08
نام: دلیجه معمولی
عکاس: کورش سلیمانی
محل مشاهده: دشت لار
تاریخ: 1398/06/08
نام: سارگپه پابلند
عکاس: کورش سلیمانی
محل مشاهده: دشت لار
تاریخ: 1398/06/08
نام: چکچک پشت‌ سفید
عکاس: کورش سلیمانی
محل مشاهده: دشت لار
تاریخ: 1398/06/08
نام: زردپره سر سیاه
عکاس: کورش سلیمانی
محل مشاهده: دشت لار
تاریخ: 1398/06/08
نام: دم‌ جنبانک سر زرد
عکاس: کورش سلیمانی
محل مشاهده: دشت لار
تاریخ: 1398/06/08
نام: دلیجه کوچک
عکاس: کورش سلیمانی
محل مشاهده: دشت لار
تاریخ: 1398/06/08
نام: کبک معمولی
عکاس: کورش سلیمانی
محل مشاهده: دشت لار
تاریخ: 1398/06/08
نام: زردپره مزرعه
عکاس: کورش سلیمانی
محل مشاهده: دشت لار
تاریخ: 1398/06/08
نام: چکچک کوهی
عکاس: کورش سلیمانی
محل مشاهده: دشت لار
تاریخ: 1398/06/08

         

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد