باشگاه پرنده نگری ایرانیان
اعضا
خانه پرندگان ایران وبلاگ تماس با ما
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
سبد خرید جستجو اعضا زبان
تالاب مره
نام: اردک سر سبز
عکاس: میترا دانشور
محل مشاهده: تالاب مره
تاریخ: 1399/12/01
نام: تنجه
عکاس: میترا دانشور
محل مشاهده: تالاب مره
تاریخ: 1399/12/01
نام: کاکایی خزری
عکاس: میترا دانشور
محل مشاهده: تالاب مره
تاریخ: 1399/12/01
نام: خوتکای معمولی
عکاس: میترا دانشور
محل مشاهده: تالاب مره
تاریخ: 1399/12/01
نام: غاز خاکستری
عکاس: میترا دانشور
محل مشاهده: تالاب مره
تاریخ: 1399/12/01
نام: تلیلۀ شکیل
عکاس: میترا دانشور
محل مشاهده: تالاب مره
تاریخ: 1399/12/01
نام: پاشلک معمولی
عکاس: میترا دانشور
محل مشاهده: تالاب مره
تاریخ: 1399/12/01
نام: چکچک دشتی
عکاس: علیرضا کیانی نژاد
محل مشاهده: تالاب مره
تاریخ: 1399/12/24
نام: چوب ‌پا
عکاس: علیرضا کیانی نژاد
محل مشاهده: تالاب مره
تاریخ: 1399/12/24
نام: تلیلۀ شکیل
عکاس: علیرضا کیانی نژاد
محل مشاهده: تالاب مره
تاریخ: 1399/12/24
نام: حواصیل زرد
عکاس: علیرضا کیانی نژاد
محل مشاهده: تالاب مره
تاریخ: 1399/12/24
نام: یاکریم
عکاس: قربانعلی  حاجی ابادی
محل مشاهده: تالاب مره
تاریخ: 1397/01/12
نام: حواصیل زرد
عکاس: مهتاب  احمدی
محل مشاهده: تالاب مره
تاریخ: 1399/02/26
نام: خوتکای ابرو سفید
عکاس: مهتاب  احمدی
محل مشاهده: تالاب مره
تاریخ: 1399/02/26
نام: چوب ‌پا
عکاس: مهتاب  احمدی
محل مشاهده: تالاب مره
تاریخ: 1399/02/26
نام: اردک نوک ‌پهن
عکاس: مهتاب  احمدی
محل مشاهده: تالاب مره
تاریخ: 1399/02/26
نام: اردک نوک ‌پهن
عکاس: مهتاب  احمدی
محل مشاهده: تالاب مره
تاریخ: 1399/02/26
نام: سبز قبای معمولی
عکاس: مهتاب  احمدی
محل مشاهده: تالاب مره
تاریخ: 1399/02/26
نام: دلیجه معمولی
عکاس: عباس محجوب
محل مشاهده: تالاب مره
تاریخ: 1396/10/29
نام: جغد تالابی
عکاس: عباس محجوب
محل مشاهده: تالاب مره
تاریخ: 1396/09/06

         

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد