باشگاه پرنده نگری ایرانیان
اعضا
خانه پرندگان ایران وبلاگ
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
سبد خرید جستجو اعضا زبان
آلبوم شماره 10366
عکاس: رهبر کوهی
تاریخ مشاهده: 1401/03/14
محل مشاهده: الموت

نام: چکچک گوش‌ سیاه
عکاس: رهبر کوهی
محل مشاهده: الموت
تاریخ: 1401/03/14
نام: چکچک گوش‌ سیاه
عکاس: رهبر کوهی
محل مشاهده: الموت
تاریخ: 1401/03/14
نام: زردپره کوهی
عکاس: رهبر کوهی
محل مشاهده: الموت
تاریخ: 1401/03/14
نام: سارگپه پابلند
عکاس: رهبر کوهی
محل مشاهده: الموت
تاریخ: 1401/03/14
نام: سبز قبای معمولی
عکاس: رهبر کوهی
محل مشاهده: الموت
تاریخ: 1401/03/14
نام: طرقه کبود (بنفش)
عکاس: رهبر کوهی
محل مشاهده: الموت
تاریخ: 1401/03/14
نام: کمر کُلی بزرگ
عکاس: رهبر کوهی
محل مشاهده: الموت
تاریخ: 1401/03/14
نام: کوکوی معمولی
عکاس: رهبر کوهی
محل مشاهده: الموت
تاریخ: 1401/03/14
نام: گنجشک کوهی
عکاس: رهبر کوهی
محل مشاهده: الموت
تاریخ: 1401/03/14

         

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد