باشگاه پرنده نگری ایرانیان
اعضا
خانه پرندگان ایران وبلاگ
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
سبد خرید جستجو اعضا زبان

پرندگان ایران کلاغ ابلق

Text string:
QR Code:
Error correction:
Output format:
Border: modules
Scale: pixels per module
Version range: Minimum = , maximum =
Mask pattern: (−1 for automatic, 0 to 7 for manual)
Boost ECC:
Statistics:
SVG XML code:
نام فارسی: کلاغ ابلق
نام انگلیسی: Hooded Crow
نام علمی: Corvus cornix

مشاهدات اعضا:


نام: کلاغ ابلق
عکاس: کورش سلیمانی
محل مشاهده: باغ فاتح کرج
تاریخ: 1396/07/07
نام: کلاغ ابلق
عکاس: شهرزاد فتاحی
محل مشاهده: هورالعظیم
تاریخ: 1397/10/16
نام: کلاغ ابلق
عکاس: عباس محجوب
محل مشاهده: پارک شهر تهران
تاریخ: 1398/01/14
نام: کلاغ ابلق
عکاس: فرشید صمیمی
محل مشاهده: آورزمان ملایر
تاریخ: 1395/12/10
نام: کلاغ ابلق
عکاس: فرشید صمیمی
محل مشاهده: پارک ملی خجیر
تاریخ: 1395/07/15
نام: کلاغ ابلق
عکاس: عباس محجوب
محل مشاهده: اطراف ساوه
تاریخ: 1397/10/16
نام: کلاغ ابلق
عکاس: فرشید صمیمی
محل مشاهده: فریدونکنار
تاریخ: 1396/11/12
نام: کلاغ ابلق
عکاس: قربانعلی  حاجی ابادی
محل مشاهده: شهریار
تاریخ: 1399/01/16
نام: کلاغ ابلق
عکاس: میترا دانشور
محل مشاهده: پارک پلیس
تاریخ: 1399/02/03
نام: کلاغ ابلق
عکاس: میترا دانشور
محل مشاهده: پارک پلیس
تاریخ: 1399/01/27
نام: کلاغ ابلق
عکاس: علیرضا کیانی نژاد
محل مشاهده: وارنگه رود
تاریخ: 1399/05/31
نام: کلاغ ابلق
عکاس: میترا دانشور
محل مشاهده: فیروزکوه (ورسک)
تاریخ: 1399/03/23
نام: کلاغ ابلق
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: مسجد سلیمان
تاریخ: 1399/12/28
نام: کلاغ ابلق
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: ایذه و باغملک
تاریخ: 1400/02/12
نام: کلاغ ابلق
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: تهران
تاریخ: 1400/04/04
نام: کلاغ ابلق
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: لرستان پل دختر
تاریخ: 1400/04/06
نام: کلاغ ابلق
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: انزلی
تاریخ: 1400/09/18
نام: کلاغ ابلق
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: گلابدره تهران
تاریخ: 1400/12/21
نام: کلاغ ابلق
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: تهران، پارک شهر
تاریخ: 1397/07/08
نام: کلاغ ابلق
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: پارک شهر تهران
تاریخ: 1397/07/20
نام: کلاغ ابلق
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: دریاچه چیتگر
تاریخ: 1397/08/16
نام: کلاغ ابلق
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: دریاچه چیتگر
تاریخ: 1397/08/25
نام: کلاغ ابلق
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: تالاب هورالعظیم
تاریخ: 1401/02/01
نام: کلاغ ابلق
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: تالاب میقان
تاریخ: 1397/09/02
نام: کلاغ ابلق
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: تالاب عشق آباد
تاریخ: 1398/08/17
نام: کلاغ ابلق
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: پارک ملی بوجاق
تاریخ: 1398/09/28
نام: کلاغ ابلق
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: پارک شهر تهران
تاریخ: 1398/09/04
نام: کلاغ ابلق
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: تالاب قنبرآباد
تاریخ: 1399/02/19
نام: کلاغ ابلق
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: نیشابور
تاریخ: 1399/03/29
نام: کلاغ ابلق
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: پارک شهر تهران
تاریخ: 1398/01/16
نام: کلاغ ابلق
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: دریاچه چیتگر
تاریخ: 1400/12/06
نام: کلاغ ابلق
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: دربندسر
تاریخ: 1401/03/06
نام: کلاغ ابلق
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: شاهاندشت
تاریخ: 1401/02/30
نام: کلاغ ابلق
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: پارک نیاوران
تاریخ: 1397/07/10
نام: کلاغ ابلق
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: پارک شهر تهران
تاریخ: 1397/07/11
نام: کلاغ ابلق
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: پارک شهر تهران
تاریخ: 1401/02/08
نام: کلاغ ابلق
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: تالاب گندمان
تاریخ: 1401/03/28
نام: کلاغ ابلق
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: هویر
تاریخ: 1401/03/26
نام: کلاغ ابلق
عکاس: وحید اشرفی
محل مشاهده: پارک ملت مشهد
تاریخ: 1400/11/29
نام: کلاغ ابلق
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1400/12/10
نام: کلاغ ابلق
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: دیزین دربندسر
تاریخ: 1401/03/20

         

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد