باشگاه پرنده نگری ایرانیان
اعضا
خانه عضویت پرندگان ایران وبلاگ
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
سبد خرید جستجو اعضا زبان
مسجد سلیمان
نام: دارکوب سرسرخ
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: مسجد سلیمان
تاریخ: 1402/01/08
نام: غراب معمولی
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: مسجد سلیمان
تاریخ: 1402/01/08
نام: چرخ ‌ریسک بزرگ
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: مسجد سلیمان
تاریخ: 1402/01/08
نام: طرقه کبود (بنفش)
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: مسجد سلیمان
تاریخ: 1402/01/08
نام: چکچک گوش‌ سیاه
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: مسجد سلیمان
تاریخ: 1402/01/08
نام: اردک ارده‌ای
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: مسجد سلیمان
تاریخ: 1399/12/28
نام: کشیم بزرگ
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: مسجد سلیمان
تاریخ: 1399/12/28
نام: چنگر معمولی
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: مسجد سلیمان
تاریخ: 1399/12/28
نام: دم‌ سرخ معمولی
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: مسجد سلیمان
تاریخ: 1399/12/28
نام: کمر کُلی کوچک
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: مسجد سلیمان
تاریخ: 1399/12/28
نام: خوتکای معمولی
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: مسجد سلیمان
تاریخ: 1399/12/28
نام: اردک سیاه ‌کاکل
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: مسجد سلیمان
تاریخ: 1399/12/28
نام: اردک بلوطی
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: مسجد سلیمان
تاریخ: 1399/12/28
نام: اردک سر حنایی
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: مسجد سلیمان
تاریخ: 1399/12/28
نام: اردک سر سبز
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: مسجد سلیمان
تاریخ: 1399/12/28
نام: کلاغ ابلق
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: مسجد سلیمان
تاریخ: 1399/12/28
نام: کبوتر جنگلی
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: مسجد سلیمان
تاریخ: 1399/12/28
نام: دلیجه معمولی
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: مسجد سلیمان
تاریخ: 1399/12/28

         

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد