باشگاه پرنده نگری ایرانیان
اعضا
خانه پرندگان ایران وبلاگ
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
سبد خرید جستجو اعضا زبان
آلبوم شماره 10471
عکاس: نوید هرمزی
تاریخ مشاهده: 1401/09/18
محل مشاهده: تالاب هورالعظیم

نام: سار معمولی
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: تالاب هورالعظیم
تاریخ: 1401/09/18
نام: اردک سر سبز
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: تالاب هورالعظیم
تاریخ: 1401/09/18
نام: اردک سر سبز
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: تالاب هورالعظیم
تاریخ: 1401/09/18
نام: تلیلۀ شکیل
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: تالاب هورالعظیم
تاریخ: 1401/09/18
نام: چوب ‌پا
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: تالاب هورالعظیم
تاریخ: 1401/09/18
نام: دیدومک
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: تالاب هورالعظیم
تاریخ: 1401/09/18
نام: کلاغ ابلق
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: تالاب هورالعظیم
تاریخ: 1401/09/18

         

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد