باشگاه پرنده نگری ایرانیان
اعضا
خانه عضویت پرندگان ایران وبلاگ
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
سبد خرید جستجو اعضا زبان
هورالعظیم
نام: حواصیل زرد
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: هورالعظیم
تاریخ: 1402/01/15
نام: چوب ‌پا
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: هورالعظیم
تاریخ: 1402/01/15
نام: تلیلۀ شکیل
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: هورالعظیم
تاریخ: 1402/01/15
نام: سنگ ‌چشم دم‌ سرخ
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: هورالعظیم
تاریخ: 1402/01/15
نام: حواصیل شب
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: هورالعظیم
تاریخ: 1402/01/15
نام: اردک مرمری
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: هورالعظیم
تاریخ: 1402/01/15
نام: آووست
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: هورالعظیم
تاریخ: 1402/01/15
نام: لیکوی افغان
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: هورالعظیم
تاریخ: 1399/12/03
نام: اردک سر حنایی
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: هورالعظیم
تاریخ: 1399/12/03
نام: ماهی‌ خورک ابلق
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: هورالعظیم
تاریخ: 1399/12/03
نام: کشیم بزرگ
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: هورالعظیم
تاریخ: 1399/12/03
نام: سنگ ‌چشم دم‌ سرخ
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: هورالعظیم
تاریخ: 1399/12/03
نام: تلیلۀ شکیل
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: هورالعظیم
تاریخ: 1399/12/03
نام: گنجشک سینه‌ سیاه
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: هورالعظیم
تاریخ: 1399/12/03
نام:
عکاس: سید حامد موسوی
محل مشاهده: هورالعظیم
تاریخ: 1399/08/26
نام: چکاوک کاکلی
عکاس: سید حامد موسوی
محل مشاهده: هورالعظیم
تاریخ: 1399/08/26
نام: چک سیبری
عکاس: سید حامد موسوی
محل مشاهده: هورالعظیم
تاریخ: 1399/08/26
نام: باکلان مارگردن
عکاس: شهرزاد فتاحی
محل مشاهده: هورالعظیم
تاریخ: 1397/10/16
نام: کلاغ ابلق
عکاس: شهرزاد فتاحی
محل مشاهده: هورالعظیم
تاریخ: 1397/10/16

         

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد