باشگاه پرنده نگری ایرانیان
اعضا
خانه پرندگان ایران وبلاگ
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
سبد خرید جستجو اعضا زبان
تالاب هورالعظیم
نام: آووست
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: تالاب هورالعظیم
تاریخ: 1403/01/04
نام: چک سیبری
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: تالاب هورالعظیم
تاریخ: 1403/01/04
نام: حواصیل زرد
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: تالاب هورالعظیم
تاریخ: 1403/01/04
نام: گلوآبی
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: تالاب هورالعظیم
تاریخ: 1403/01/04
نام: دیدومک
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: تالاب هورالعظیم
تاریخ: 1403/01/04
نام: چوب ‌پا
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: تالاب هورالعظیم
تاریخ: 1403/01/04
نام: یلوه کوچک
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: تالاب هورالعظیم
تاریخ: 1403/01/04
نام: طاووسک
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: تالاب هورالعظیم
تاریخ: 1403/01/04
نام: تنجه
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: تالاب هورالعظیم
تاریخ: 1402/11/06
نام: آووست
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: تالاب هورالعظیم
تاریخ: 1402/11/06
1 2 3 4

         

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد