باشگاه پرنده نگری ایرانیان
اعضا
خانه پرندگان ایران وبلاگ تماس با ما
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
سبد خرید جستجو اعضا زبان

پرندگان ایران
جستجو بر اساس الفبا:
آابپتثجچحخدذرزژسشصضطظعغفقکگلمنوهی


نام فارسی نام انگلیسی نام علمی
سار تاج ‌سیاه Brahminy Starling Sturnia pagodarum
سار صورتی Rosy Starling Pastor (Sturnus) roseus
سار معمولی Common Starling Sturnus vulgaris
سارگپه پابلند Long-legged Buzzard Buteo rufinus
سارگپه پرپا Rough-legged Buzzard Buteo lagopus
سارگپه تاجدار Crested Honey Buzzard Pernis ptilorhynchus
سارگپه جنگلی European Honey Buzzard Pernis apivorus
سارگپه چشم ‌سفید White-eyed Buzzard Butastur teesa
سارگپه کوهی Upland Buzzard Buteo hemilasius
سارگپه معمولی (صحرایی) Common Buzzard Buteo buteo
سبز قبای معمولی European Roller Coracias garrulus
سبز قبای هندی Indian Roller Coracias benghalensis
سسک ابرو زرد Yellow-browed Warbler Phylloscopus inornatus
سسک ابرو زرد هیوم Hume's Leaf Warbler Phylloscopus humei
سسک ابرو سفید Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon
سسک باغی Garden Warbler Sylvia borin
سسک بیابانی کوچک (آسیایی) Asian Desert Warbler Sylvia nana
سسک بیدی Willow Warbler Phylloscopus trochilus
سسک بیدی کوچک (کوچک) Plain Leaf Warbler Phylloscopus neglectus
سسک تاج ‌طلایی Goldcrest Regulus regulus
سسک تالابی خاوری Blyth's Reed Warbler Acrocephalus dumetorum
سسک تالابی زیتونی Marsh Warbler Acrocephalus palustris
سسک تیره Dusky Warbler Phylloscopus fuscatus
سسک جگن ‌زار (راه‌ راه) Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus
سسک جنبان Scrub Warbler Scotocerca inquieta
سسک جنگلی Wood Warbler Phylloscopus sibilatrix
سسک چشم ‌سفید شرقی Eastern Orphean Warbler Sylvia crassirostris
سسک چشم‌ سفید غربی Western Orphean Warbler Sylvia hortensis
سسک چشم‌ سفید هندی Oriental White-eye Zosterops palpebrosus
سسک چیف‌ چاف Common Chiffchaff Phylloscopus collybita
سسک چیف ‌چاف هیمالیایی Mountain Chiffchaff Phylloscopus sindianus
سسک خوزی Basra Reed Warbler Acrocephalus griseldis
سسک خوش ‌صدا (ساوی) Savi's Warbler Locustella luscinioides
سسک درختی بزرگ Upcher's Warbler Hippolais languida
سسک درختی زرد Icterine Warbler Hippolais icterina
سسک درختی زیتونی Eastern Olivaceous Warbler Iduna (Hippolais) pallida
سسک درختی کوچک Booted Warbler Iduna (Hippolais) caligata
سسک درختی هندی Sykes's Warbler Iduna (Hippolais) rama
سسک دم‌ پهن Cetti's Warbler Cettia cetti
سسک دم‌ چتری Zitting Cisticola Cisticola juncidis
سسک دمگاه ‌زیتونی شرقی Eastern Bonelli's Warbler Phylloscopus orientalis
سسک راه ‌راه (ملخی) Common Grasshopper Warbler Locustella naevia
سسک رودخانه‌ای River Warbler Locustella fluviatilis
سسک بیدی سبز Green Warbler Phylloscopus nitidus
سسک سبز زیتونی Greenish Warbler Phylloscopus trochiloides
سسک سر دودی Menetries's Warbler Sylvia mystacea
سسک سر سیاه Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla
سسک سینه راه‌ راه Barred Warbler Sylvia nisoria
سسک شالیزار Paddyfield Warbler Acrocephalus agricola
سسک دلکش (شکیل) Graceful Prinia Prinia gracilis
سسک گل (پالاس) Pallas's Leaf Warbler Phylloscopus proregulus
سسک گلو سفید بیابانی (نقابدار کوچک) Desert Whitethroat Sylvia minula
سسک گلو سفید کوچک (نقابدار معمولی) Lesser Whitethroat Sylvia curruca
سسک گلو سفید معمولی Common Whitethroat Sylvia communis
سسک گلو سفید هیوم (نقابدار) Hume's Whitethroat Sylvia althaea
سسک گلو سیاه (روپلی) Rüppell's Warbler Sylvia ruppeli
سسک نیزار بزرگ (تالابی) Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus
سسک نیزار پر صدا (تالابی) Clamorous Reed Warbler Acrocephalus stentoreus
سسک نیزار معمولی (تالابی) Eurasian Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus
سلیم خاکستری Grey Plover Pluvialis squatarola
سلیم خرچنگ‌ خوار Crab-plover Dromas ardeola
سلیم سینه ‌بلوطی Caspian Plover Charadrius asiaticus
سلیم شنی بزرگ Greater Sand Plover Charadrius leschenaultii
سلیم شنی کوچک Lesser Sand Plover Charadrius mongolus
سلیم طلایی اروپایی European Golden Plover Pluvialis apricaria
سلیم طلایی خاوری Pacific Golden Plover Pluvialis fulva
سلیم طوقی بزرگ (معمولی) Common Ringed Plover Charadrius hiaticula
سلیم طوقی کوچک Little Ringed Plover Charadrius dubius
سلیم کوچک (سلیم طوقی پا سیاه) Kentish Plover Charadrius alexandrinus
سلیم کوهی Eurasian Dotterel Charadrius morinellus
سنقر تالابی شرقی Eastern Marsh Harrier Circus spilonotus
سنقر تالابی معمولی Western Marsh Harrier Circus aeruginosus
سنقر خاکستری Hen Harrier Circus cyaneus
سنقر سفید Pallid Harrier Circus macrourus
سنقر گندم ‌زار Montagu's Harrier Circus pygargus
سنگ ‌چشم پشت ‌بلوطی Bay-backed Shrike Lanius vittatus
سنگ ‌چشم پشت‌ سرخ Red-backed Shrike Lanius collurio
سنگ ‌چشم پیشانی‌ سفید Masked Shrike Lanius nubicus
سنگ ‌چشم تورانی Turkestan Shrike (Red-tailed Shrike) Lanius phoenicuroides
سنگ‌ چشم خاکستری بزرگ Great Grey Shrike Lanius excubitor
سنگ ‌چشم خاکستری جنوبی Southern Grey Shrike Lanius meridionalis
سنگ‌ چشم خاکستری دشتی Steppe Grey Shrike Lanius pallidirostris
سنگ‌ چشم خاکستری کوچک Lesser Grey Shrike Lanius minor
سنگ ‌چشم دم‌ سرخ Isabelline Shrike Lanius isabellinus
سنگ ‌چشم دمگاه‌ حنایی (دم‌ دراز) Long-tailed Shrike Lanius schach
سنگ‌ چشم سرحنایی Woodchat Shrike Lanius senator
سنگ‌ گردان Ruddy Turnstone Arenaria interpres
سهره بال‌ سرخ Eurasian Crimson-winged Finch Rhodopechys sanguineus
سهره پیشانی‌ سرخ Red-fronted Serin Serinus pusillus
سهره جنگلی Common Chaffinch Fringilla coelebs
سهره خاکی Desert Finch Rhodospiza (Rhodopechys) obsoleta
سهره دمگاه‌ زرد European Serin Serinus serinus
سهره دمگاه‌ سفید Brambling Fringilla montifringilla
سهره ریز هندی Indian Silverbill Euodice malabarica
سهره زرد (زرد سرسیاه) Eurasian Siskin Spinus (Carduelis) spinus
سهره سبز European Greenfinch Chloris (Carduelis) chloris
سهره سر سیاه Eurasian Bullfinch Pyrrhula pyrrhula
سهره سیاه White-winged Grosbeak Mycerobas carnipes
سهره سینه ‌سرخ Common Linnet Linaria (Carduelis) cannabina
سهره صورتی Trumpeter Finch Bucanetes githagineus
سهره طلایی European Goldfinch Carduelis carduelis
سهره کوهی Twite Linaria (Carduelis) flavirostris
سهره گلی (سرخ) Common Rosefinch Carpodacus erythrinus
سهره مغولی Mongolian Finch Bucanetes (Eremopsaltria) mongolicus
سهره نوک ‌بزرگ Hawfinch Coccothraustes coccothraustes
سهره نوک ‌قیچی Red Crossbill Loxia curvirostra
سهره نوک ‌لاکی Red Avadavat Amandava amandava
سیاه خروس Caucasian Grouse Lyrurus mlokosiewiczi
سینه‌ سرخ European Robin Erithacus rubecula
سینه ‌سرخ ایرانی White-throated Robin Irania gutturalis

         

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد