باشگاه پرنده نگری ایرانیان
اعضا
خانه پرندگان ایران وبلاگ تماس با ما
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
سبد خرید جستجو اعضا زبان

پرندگان ایران سسک بیدی

Text string:
QR Code:
Error correction:
Output format:
Border: modules
Scale: pixels per module
Version range: Minimum = , maximum =
Mask pattern: (−1 for automatic, 0 to 7 for manual)
Boost ECC:
Statistics:
SVG XML code:
نام فارسی: سسک بیدی
نام انگلیسی: Willow Warbler
نام علمی: Phylloscopus trochilus

مشاهدات اعضا:


نام: سسک بیدی
عکاس: حمید  جبّاری
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1397/02/13
نام: سسک بیدی
عکاس: مهدی دربان
محل مشاهده: پارک شهر تهران
تاریخ: 1398/01/22
نام: سسک بیدی
عکاس: عباس محجوب
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1398/02/27
نام: سسک بیدی
عکاس: عباس محجوب
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1398/06/08
نام: سسک بیدی
عکاس: میترا دانشور
محل مشاهده: پارک پلیس
تاریخ: 1399/01/27
نام: سسک بیدی
عکاس: میترا دانشور
محل مشاهده: پارک پلیس
تاریخ: 1399/02/03
نام: سسک بیدی
عکاس: ایمان کریمی
محل مشاهده: پارک پلیس
تاریخ: 1399/02/12
نام: سسک بیدی
عکاس: پرستو هدایت زاده
محل مشاهده: پارک جمشیدیه
تاریخ: 1399/02/01
نام: سسک بیدی
عکاس: پرستو هدایت زاده
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1398/03/02
نام: سسک بیدی
عکاس: میترا دانشور
محل مشاهده: دربند، تهران
تاریخ: 1399/02/16
نام: سسک بیدی
عکاس: پرستو هدایت زاده
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1397/02/06
نام: سسک بیدی
عکاس: علیرضا کیانی نژاد
محل مشاهده: شمال ریگ جن
تاریخ: 1399/02/15
نام: سسک بیدی
عکاس: علیرضا کیانی نژاد
محل مشاهده: امامه
تاریخ: 1399/06/28
نام: سسک بیدی
عکاس: فرزانه مالمیر
محل مشاهده: پارک شهر تهران
تاریخ: 1399/02/16
نام: سسک بیدی
عکاس: قربانعلی  حاجی ابادی
محل مشاهده: هندیجان
تاریخ: 1397/02/09
نام: سسک بیدی
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: رامسر
تاریخ: 1395/07/22
نام: سسک بیدی
عکاس: پرستو هدایت زاده
محل مشاهده: پارک پلیس
تاریخ: 1400/01/26
نام: سسک بیدی
عکاس: پرستو هدایت زاده
محل مشاهده: پارک پلیس
تاریخ: 1400/01/26
نام: سسک بیدی
عکاس: کاوه نادری
محل مشاهده: لاهیجان
تاریخ: 1400/01/05
نام: سسک بیدی
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: اهواز
تاریخ: 1400/02/27
نام: سسک بیدی
عکاس: نادیا خسروی
محل مشاهده: پارک پلیس
تاریخ: 1400/02/04
نام: سسک بیدی
عکاس: نادیا خسروی
محل مشاهده: پارک پلیس
تاریخ: 1400/02/04
نام: سسک بیدی
عکاس: سید حامد موسوی
محل مشاهده: پیست دیزین
تاریخ: 1400/02/31
نام: سسک بیدی
عکاس: کورش سلیمانی
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1397/02/13
نام: سسک بیدی
عکاس: کورش سلیمانی
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1398/02/05
نام: سسک بیدی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1398/06/15
نام: سسک بیدی
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: تالاب آبزالو
تاریخ: 1401/01/26

         

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد