باشگاه پرنده نگری ایرانیان
اعضا
خانه پرندگان ایران وبلاگ تماس با ما
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
سبد خرید جستجو اعضا زبان
اهواز
نام: تیهو
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: اهواز
تاریخ: 1401/03/20
نام: شاه بوف
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: اهواز
تاریخ: 1401/03/20
نام: جغد کوچک
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: اهواز
تاریخ: 1401/03/20
نام: طوطی طوق‌ صورتی
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: اهواز
تاریخ: 1400/09/03
نام: سسک چیف‌ چاف
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: اهواز
تاریخ: 1400/09/03
نام: چک سیبری
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: اهواز
تاریخ: 1400/09/03
نام: گلوآبی
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: اهواز
تاریخ: 1400/09/03
نام: سینه‌ سرخ
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: اهواز
تاریخ: 1400/07/26
نام: پاشلک معمولی
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: اهواز
تاریخ: 1400/07/26
نام: سنقر تالابی معمولی
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: اهواز
تاریخ: 1400/07/26
نام: زنبور خوار گلو خرمایی
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: اهواز
تاریخ: 1400/07/26
نام: هدهد (شانه به سر)
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: اهواز
تاریخ: 1400/07/26
نام: چکچک بیابانی
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: اهواز
تاریخ: 1400/07/26
نام: چکچک دشتی
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: اهواز
تاریخ: 1400/07/26
نام: کورکور سیاه
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: اهواز
تاریخ: 1400/07/26
نام: عقاب صحرایی
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: اهواز
تاریخ: 1400/07/26
نام: سنگ ‌چشم پشت‌ سرخ
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: اهواز
تاریخ: 1400/07/06
نام: سنگ ‌چشم دم‌ سرخ
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: اهواز
تاریخ: 1400/07/06
نام: سسک بیدی
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: اهواز
تاریخ: 1400/02/27
نام: گنجشک خانگی
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: اهواز
تاریخ: 1400/02/27
نام: چکاوک کاکلی
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: اهواز
تاریخ: 1400/02/27
نام: دم ‌چتری
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: اهواز
تاریخ: 1400/02/27
نام: سنگ ‌چشم پشت‌ سرخ
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: اهواز
تاریخ: 1400/02/27
نام: پری شاهرخ
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: اهواز
تاریخ: 1400/02/27
نام: قمری معمولی
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: اهواز
تاریخ: 1400/02/27
نام: دم‌ جنبانک ابلق
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: اهواز
تاریخ: 1399/11/08
نام: چکاوک کاکلی
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: اهواز
تاریخ: 1399/11/08
نام: لیکوی افغان
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: اهواز
تاریخ: 1399/11/08
نام: قمری خانگی
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: اهواز
تاریخ: 1399/11/18
نام: یاکریم
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: اهواز
تاریخ: 1399/11/18
نام: دم‌ جنبانک خاکستری
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: اهواز
تاریخ: 1399/11/18
نام: اگرت کوچک (حواصیل)
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: اهواز
تاریخ: 1399/11/18
نام: سبز قبای هندی
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: اهواز
تاریخ: 1399/11/18
نام: پرستوی معمولی
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: اهواز
تاریخ: 1399/11/18
نام: باکلان بزرگ (قره غاز)
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: اهواز
تاریخ: 1399/11/18
نام: بلبل خرما
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: اهواز
تاریخ: 1399/11/19
1 2

         

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد