باشگاه پرنده نگری ایرانیان
اعضا
خانه پرندگان ایران وبلاگ تماس با ما
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
سبد خرید جستجو اعضا زبان
رامسر
نام: صعوه جنگلی (باغی)
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: رامسر
تاریخ: 1396/01/22
نام: چرخ ‌ریسک سرآبی
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: رامسر
تاریخ: 1396/01/22
نام: سسک سر سیاه
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: رامسر
تاریخ: 1396/01/22
نام: سهره سر سیاه
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: رامسر
تاریخ: 1395/12/04
نام: پرستو دریایی خزری
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: رامسر
تاریخ: 1395/07/22
نام: گیلار
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: رامسر
تاریخ: 1395/07/22
نام: سسک بیدی
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: رامسر
تاریخ: 1395/07/22
نام: کاکایی ارمنی
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: رامسر
تاریخ: 1395/07/22
نام: قرقی
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: رامسر
تاریخ: 1395/07/22
نام: جی ‌جاق
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: رامسر
تاریخ: 1395/07/22
نام: قرقاول (تورِنگ)
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: رامسر
تاریخ: 1395/07/22
نام: دارکوب خالدار بزرگ
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: رامسر
تاریخ: 1395/07/22
نام: سسک چیف‌ چاف
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: رامسر
تاریخ: 1395/07/22
نام: سینه‌ سرخ
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: رامسر
تاریخ: 1395/07/22
نام: سسک بیدی سبز
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: رامسر
تاریخ: 1395/07/22
نام: ترمتای معمولی
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: رامسر
تاریخ: 1395/07/22
نام: طرلان
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: رامسر
تاریخ: 1395/07/22
نام: چرخ ‌ریسک سرآبی
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: رامسر
تاریخ: 1395/07/22
نام: سارگپه جنگلی
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: رامسر
تاریخ: 1395/02/05
نام: چرخ ‌ریسک بزرگ
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: رامسر
تاریخ: 1395/02/05
نام: صعوه جنگلی (باغی)
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: رامسر
تاریخ: 1395/02/05
نام: دم‌ سرخ معمولی
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: رامسر
تاریخ: 1395/02/05
نام: گنجشک خانگی
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: رامسر
تاریخ: 1395/02/05
نام: کشیم گردن‌ سیاه
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: رامسر
تاریخ: 1394/12/20
نام: صعوه جنگلی (باغی)
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: رامسر
تاریخ: 1394/12/20
نام: طرلان
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: رامسر
تاریخ: 1394/12/20
نام: سسک سر سیاه
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: رامسر
تاریخ: 1394/07/26
نام: شاهینِ (بحری)
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: رامسر
تاریخ: 1394/07/26
نام: چکچک پشت‌ سفید
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: رامسر
تاریخ: 1394/07/26
نام: الیکایی
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: رامسر
تاریخ: 1394/07/26
1 2

         

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد