باشگاه پرنده نگری ایرانیان
اعضا
خانه پرندگان ایران وبلاگ
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
سبد خرید جستجو اعضا زبان

پرندگان ایران سینه‌ سرخ

Text string:
QR Code:
Error correction:
Output format:
Border: modules
Scale: pixels per module
Version range: Minimum = , maximum =
Mask pattern: (−1 for automatic, 0 to 7 for manual)
Boost ECC:
Statistics:
SVG XML code:
نام فارسی: سینه‌ سرخ
نام انگلیسی: European Robin
نام علمی: Erithacus rubecula

مشاهدات اعضا:


نام: سینه‌ سرخ
عکاس: میترا دانشور
محل مشاهده: پارک شهر تهران
تاریخ: 1398/09/14
نام: سینه‌ سرخ
عکاس: راهله مهرآسا
محل مشاهده: فریدون کنار
تاریخ: 1398/08/17
نام: سینه‌ سرخ
عکاس: فرشید صمیمی
محل مشاهده: فریدونکنار
تاریخ: 1396/11/12
نام: سینه‌ سرخ
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: چالوس
تاریخ: 1395/11/05
نام: سینه‌ سرخ
عکاس: میترا دانشور
محل مشاهده: پارک قیطریه
تاریخ: 1398/09/18
نام: سینه‌ سرخ
عکاس: مهتاب  احمدی
محل مشاهده: سوادکوه
تاریخ: 1399/02/25
نام: سینه‌ سرخ
عکاس: پرستو هدایت زاده
محل مشاهده: رامسر
تاریخ: 1397/02/15
نام: سینه‌ سرخ
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: رامسر
تاریخ: 1394/01/25
نام: سینه‌ سرخ
عکاس: فرشید صمیمی
محل مشاهده: پارک ملی خجیر
تاریخ: 1395/07/15
نام: سینه‌ سرخ
عکاس: سولماز پرستاری
محل مشاهده: نوشهر
تاریخ: 1398/09/20
نام: سینه‌ سرخ
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: رامسر
تاریخ: 1395/07/22
نام: سینه‌ سرخ
عکاس: میترا دانشور
محل مشاهده: پارک جمشیدیه
تاریخ: 1399/12/10
نام: سینه‌ سرخ
عکاس: کاوه نادری
محل مشاهده: لاهیجان
تاریخ: 1400/01/05
نام: سینه‌ سرخ
عکاس: رهبر کوهی
محل مشاهده: پارک جنگلی جوارم
تاریخ: 1397/07/27
نام: سینه‌ سرخ
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: اهواز
تاریخ: 1400/07/26
نام: سینه‌ سرخ
عکاس: رهبر کوهی
محل مشاهده: کرج - حصار
تاریخ: 1400/09/12
نام: سینه‌ سرخ
عکاس: رهبر کوهی
محل مشاهده: پارک جمشیدیه
تاریخ: 1400/10/03
نام: سینه‌ سرخ
عکاس: کورش سلیمانی
محل مشاهده: جزیره آشوراده
تاریخ: 1397/08/09
نام: سینه‌ سرخ
عکاس: کورش سلیمانی
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1398/10/05
نام: سینه‌ سرخ
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: پارک ملی بوجاق
تاریخ: 1398/09/28
نام: سینه‌ سرخ
عکاس: وحید اشرفی
محل مشاهده: جنگل هیرکانی
تاریخ: 1401/07/02
نام: سینه‌ سرخ
عکاس: رهبر کوهی
محل مشاهده: نمک‌آبرود
تاریخ: 1401/11/15
نام: سینه‌ سرخ
عکاس: صالح نوریان
محل مشاهده: شیرگاه
تاریخ: 1402/07/13
نام: سینه‌ سرخ
عکاس: صالح نوریان
محل مشاهده: شیرگاه
تاریخ: 1402/07/13
نام: سینه‌ سرخ
عکاس: پرستو هدایت زاده
محل مشاهده: چلاو
تاریخ: 1402/03/23
نام: سینه‌ سرخ
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: دزفول
تاریخ: 1401/12/09
نام: سینه‌ سرخ
عکاس: عباس محجوب
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1398/11/18
نام: سینه‌ سرخ
عکاس: عباس محجوب
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1398/10/13
نام: سینه‌ سرخ
عکاس: عباس محجوب
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1398/12/16

         

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد