باشگاه پرنده نگری ایرانیان
اعضا
خانه پرندگان ایران وبلاگ
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
سبد خرید جستجو اعضا زبان
فریدون کنار
نام: کورکور سیاه
عکاس: آرین اسعدی
محل مشاهده: فریدون کنار
تاریخ: 1401/12/25
نام: غاز خاکستری
عکاس: نادیا خسروی
محل مشاهده: فریدون کنار
تاریخ: 1400/10/10
نام: قوی فریاد کش
عکاس: نادیا خسروی
محل مشاهده: فریدون کنار
تاریخ: 1400/10/10
نام: قوی کوچک
عکاس: نادیا خسروی
محل مشاهده: فریدون کنار
تاریخ: 1400/10/10
نام: قوی فریاد کش
عکاس: نادیا خسروی
محل مشاهده: فریدون کنار
تاریخ: 1400/10/10
نام: کفچه نوک
عکاس: راهله مهرآسا
محل مشاهده: فریدون کنار
تاریخ: 1398/08/17
نام: سینه‌ سرخ
عکاس: راهله مهرآسا
محل مشاهده: فریدون کنار
تاریخ: 1398/08/17

         

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد