باشگاه پرنده نگری ایرانیان
اعضا
خانه پرندگان ایران وبلاگ
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
سبد خرید جستجو اعضا زبان
آلبوم شماره 10046
عکاس: نوید هرمزی
تاریخ مشاهده: 1400/07/26
محل مشاهده: اهواز

نام: عقاب صحرایی
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: اهواز
تاریخ: 1400/07/26
نام: کورکور سیاه
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: اهواز
تاریخ: 1400/07/26
نام: چکچک دشتی
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: اهواز
تاریخ: 1400/07/26
نام: چکچک بیابانی
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: اهواز
تاریخ: 1400/07/26
نام: هدهد (شانه به سر)
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: اهواز
تاریخ: 1400/07/26
نام: زنبور خوار گلو خرمایی
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: اهواز
تاریخ: 1400/07/26
نام: سنقر تالابی معمولی
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: اهواز
تاریخ: 1400/07/26
نام: سینه‌ سرخ
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: اهواز
تاریخ: 1400/07/26
نام: پاشلک معمولی
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: اهواز
تاریخ: 1400/07/26

         

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد