باشگاه پرنده نگری ایرانیان
اعضا
خانه پرندگان ایران وبلاگ
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
سبد خرید جستجو اعضا زبان

پرندگان ایران سهره طلایی

Text string:
QR Code:
Error correction:
Output format:
Border: modules
Scale: pixels per module
Version range: Minimum = , maximum =
Mask pattern: (−1 for automatic, 0 to 7 for manual)
Boost ECC:
Statistics:
SVG XML code:
نام فارسی: سهره طلایی
نام انگلیسی: European Goldfinch
نام علمی: Carduelis carduelis

مشاهدات اعضا:


نام: سهره طلایی
عکاس: شهرزاد فتاحی
محل مشاهده: منطقه پرور
تاریخ: 1397/01/04
نام: سهره طلایی
عکاس: پرستو هدایت زاده
محل مشاهده: کردستان
تاریخ: 1398/02/21
نام: سهره طلایی
عکاس: بشیر شریف نیا
محل مشاهده: رامسر
تاریخ: 1394/01/25
نام: سهره طلایی
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: تالاب آبزالو
تاریخ: 1401/01/26
نام: سهره طلایی
عکاس: سارا عرب
محل مشاهده: پارک شهر تهران
تاریخ: 1395/10/12
نام: سهره طلایی
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: دهدز
تاریخ: 1400/02/28
نام: سهره طلایی
عکاس: علیرضا کیانی نژاد
محل مشاهده: امامه
تاریخ: 1398/12/14
نام: سهره طلایی
عکاس: کاوه نادری
محل مشاهده: تبریز دره یاران
تاریخ: 1400/10/03
نام: سهره طلایی
عکاس: نادیا خسروی
محل مشاهده: پارک پلیس
تاریخ: 1400/09/08
نام: سهره طلایی
عکاس: نادیا خسروی
محل مشاهده: پارک پلیس
تاریخ: 1400/09/08
نام: سهره طلایی
عکاس: نادیا خسروی
محل مشاهده: پارک پلیس
تاریخ: 1400/09/08
نام: سهره طلایی
عکاس: پرستو هدایت زاده
محل مشاهده: منطقه پرور
تاریخ: 1401/02/15
نام: سهره طلایی
عکاس: نوید هرمزی
محل مشاهده: دشت سوسن ایذه
تاریخ: 1401/01/04
نام: سهره طلایی
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: هویر
تاریخ: 1401/03/26
نام: سهره طلایی
عکاس: پرستو هدایت زاده
محل مشاهده: هویر
تاریخ: 1402/04/13

         

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد