باشگاه پرنده نگری ایرانیان
اعضا
خانه پرندگان ایران وبلاگ
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
سبد خرید جستجو اعضا زبان
کردستان
نام: چکچک کردی
عکاس: پرستو هدایت زاده
محل مشاهده: کردستان
تاریخ: 1395/02/16
نام: پیپت گلو سرخ
عکاس: پرستو هدایت زاده
محل مشاهده: کردستان
تاریخ: 1395/02/16
نام: گنجشک برفی
عکاس: پرستو هدایت زاده
محل مشاهده: کردستان
تاریخ: 1395/02/16
نام: چکچک کردی
عکاس: پرستو هدایت زاده
محل مشاهده: کردستان
تاریخ: 1395/02/16
نام: بوتیمار کوچک
عکاس: پرستو هدایت زاده
محل مشاهده: کردستان
تاریخ: 1395/02/16
نام: زردپره کوهی
عکاس: پرستو هدایت زاده
محل مشاهده: کردستان
تاریخ: 1398/02/22
نام: جغد کوچک
عکاس: پرستو هدایت زاده
محل مشاهده: کردستان
تاریخ: 1398/02/21
نام: کشیم بزرگ
عکاس: پرستو هدایت زاده
محل مشاهده: کردستان
تاریخ: 1398/02/21
نام: دم ‌چتری
عکاس: پرستو هدایت زاده
محل مشاهده: کردستان
تاریخ: 1398/02/21
نام: سار صورتی
عکاس: پرستو هدایت زاده
محل مشاهده: کردستان
تاریخ: 1398/02/21
نام: گنجشک گلو زرد
عکاس: پرستو هدایت زاده
محل مشاهده: کردستان
تاریخ: 1398/02/21
نام: کبک معمولی
عکاس: پرستو هدایت زاده
محل مشاهده: کردستان
تاریخ: 1398/02/22
نام: جی ‌جاق
عکاس: پرستو هدایت زاده
محل مشاهده: کردستان
تاریخ: 1398/02/21
نام: دارکوب سبز
عکاس: پرستو هدایت زاده
محل مشاهده: کردستان
تاریخ: 1398/02/21
نام: سهره طلایی
عکاس: پرستو هدایت زاده
محل مشاهده: کردستان
تاریخ: 1398/02/21
نام: جغد جنگلی
عکاس: پرستو هدایت زاده
محل مشاهده: کردستان
تاریخ: 1398/02/21
نام: جغد جنگلی
عکاس: پرستو هدایت زاده
محل مشاهده: کردستان
تاریخ: 1398/02/21
1 2

         

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد