باشگاه پرنده نگری ایرانیان
اعضا
خانه پرندگان ایران وبلاگ
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
سبد خرید جستجو اعضا زبان

پرندگان ایران سهره سینه ‌سرخ

Text string:
QR Code:
Error correction:
Output format:
Border: modules
Scale: pixels per module
Version range: Minimum = , maximum =
Mask pattern: (−1 for automatic, 0 to 7 for manual)
Boost ECC:
Statistics:
SVG XML code:
نام فارسی: سهره سینه ‌سرخ
نام انگلیسی: Common Linnet
نام علمی: Linaria (Carduelis) cannabina

مشاهدات اعضا:


نام: سهره سینه ‌سرخ
عکاس: عباس محجوب
محل مشاهده: اطراف ساوه
تاریخ: 1396/10/07
نام: سهره سینه ‌سرخ
عکاس: عباس محجوب
محل مشاهده: عشق آباد ری
تاریخ: 1396/11/13
نام: سهره سینه ‌سرخ
عکاس: سولماز پرستاری
محل مشاهده: اپرت
تاریخ: 1398/04/03
نام: سهره سینه ‌سرخ
عکاس: نادیا خسروی
محل مشاهده: کلکچال
تاریخ: 1400/01/15
نام: سهره سینه ‌سرخ
عکاس: مهدی دربان
محل مشاهده: دشت مشاء
تاریخ: 1400/03/15
نام: سهره سینه ‌سرخ
عکاس: مهدی دربان
محل مشاهده: دشت مشاء
تاریخ: 1400/03/15
نام: سهره سینه ‌سرخ
عکاس: مهدی دربان
محل مشاهده: دشت مشاء
تاریخ: 1400/03/15
نام: سهره سینه ‌سرخ
عکاس: نادیا خسروی
محل مشاهده: دیزین
تاریخ: 1400/04/04
نام: سهره سینه ‌سرخ
عکاس: کورش سلیمانی
محل مشاهده: دشت لار
تاریخ: 1398/04/27
نام: سهره سینه ‌سرخ
عکاس: کورش سلیمانی
محل مشاهده: توچال
تاریخ: 1399/04/06
نام: سهره سینه ‌سرخ
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: هویر
تاریخ: 1401/03/26

         

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد