باشگاه پرنده نگری ایرانیان
اعضا
خانه پرندگان ایران وبلاگ
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
سبد خرید جستجو اعضا زبان
آلبوم شماره 10162
عکاس: کورش سلیمانی
تاریخ مشاهده: 1399/04/06
محل مشاهده: توچال

نام: سهره سینه ‌سرخ
عکاس: کورش سلیمانی
محل مشاهده: توچال
تاریخ: 1399/04/06
نام: چکچک کوهی
عکاس: کورش سلیمانی
محل مشاهده: توچال
تاریخ: 1399/04/06
نام: کمر کُلی کوچک
عکاس: کورش سلیمانی
محل مشاهده: توچال
تاریخ: 1399/04/06
نام: گنجشک کوهی
عکاس: کورش سلیمانی
محل مشاهده: توچال
تاریخ: 1399/04/06
نام: کمر کُلی بزرگ
عکاس: کورش سلیمانی
محل مشاهده: توچال
تاریخ: 1399/04/06
نام: دم‌ سرخ سیاه
عکاس: کورش سلیمانی
محل مشاهده: توچال
تاریخ: 1399/04/06
نام: سهره پیشانی‌ سرخ
عکاس: کورش سلیمانی
محل مشاهده: توچال
تاریخ: 1399/04/06

         

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد