باشگاه پرنده نگری ایرانیان
اعضا
خانه عضویت پرندگان ایران وبلاگ
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
سبد خرید جستجو اعضا زبان
آلبوم شماره 5950
عکاس: نادیا خسروی
تاریخ مشاهده: 1400/01/15
محل مشاهده: کلکچال

نام: کلاغ نوک ‌سرخ
عکاس: نادیا خسروی
محل مشاهده: کلکچال
تاریخ: 1400/01/15
نام: دم‌ سرخ سیاه
عکاس: نادیا خسروی
محل مشاهده: کلکچال
تاریخ: 1400/01/15
نام: دم‌ سرخ سیاه
عکاس: نادیا خسروی
محل مشاهده: کلکچال
تاریخ: 1400/01/15
نام: سهره سینه ‌سرخ
عکاس: نادیا خسروی
محل مشاهده: کلکچال
تاریخ: 1400/01/15
نام: کمر کُلی بزرگ
عکاس: نادیا خسروی
محل مشاهده: کلکچال
تاریخ: 1400/01/15
نام: زردپره کوهی
عکاس: نادیا خسروی
محل مشاهده: کلکچال
تاریخ: 1400/01/15
نام: چکچک ابلق معمولی
عکاس: نادیا خسروی
محل مشاهده: کلکچال
تاریخ: 1400/01/15
نام: توکای سیاه
عکاس: نادیا خسروی
محل مشاهده: کلکچال
تاریخ: 1400/01/15
نام: کلاغ نوک ‌سرخ
عکاس: نادیا خسروی
محل مشاهده: کلکچال
تاریخ: 1400/01/15
نام: دم‌ سرخ سیاه
عکاس: نادیا خسروی
محل مشاهده: کلکچال
تاریخ: 1400/01/15

         

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد