باشگاه پرنده نگری ایرانیان
اعضا
خانه پرندگان ایران وبلاگ
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
سبد خرید جستجو اعضا زبان

پرندگان ایران سنقر خاکستری

Text string:
QR Code:
Error correction:
Output format:
Border: modules
Scale: pixels per module
Version range: Minimum = , maximum =
Mask pattern: (−1 for automatic, 0 to 7 for manual)
Boost ECC:
Statistics:
SVG XML code:
نام فارسی: سنقر خاکستری
نام انگلیسی: Hen Harrier
نام علمی: Circus cyaneus

مشاهدات اعضا:


نام: سنقر خاکستری
عکاس: نادره صمیمی
محل مشاهده: ورامین
تاریخ: 1397/09/23
نام: سنقر خاکستری
عکاس: احسان طالبی
محل مشاهده: گلوگاه
تاریخ: 1399/07/18
نام: سنقر خاکستری
عکاس: احسان طالبی
محل مشاهده: رود شور
تاریخ: 1399/11/03
نام: سنقر خاکستری
عکاس: پرستو هدایت زاده
محل مشاهده: شکر آباد
تاریخ: 1400/01/06
نام: سنقر خاکستری
عکاس: ویدا شمس
محل مشاهده: تالاب قنبرآباد
تاریخ: 1400/12/12
نام: سنقر خاکستری
عکاس: رهبر کوهی
محل مشاهده: آبیک قزوین
تاریخ: 1400/09/12
نام: سنقر خاکستری
عکاس: امیر مدیری
محل مشاهده: تالاب صالحیه
تاریخ: 1400/12/10

         

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد