باشگاه پرنده نگری ایرانیان
اعضا
خانه پرندگان ایران وبلاگ
باشگاه پرنده نگری ایرانیان
سبد خرید جستجو اعضا زبان
گلوگاه
نام: جغد کوچک
عکاس: سید حامد موسوی
محل مشاهده: گلوگاه
تاریخ: 1399/07/10
نام: جغد گوش‌دراز
عکاس: سید حامد موسوی
محل مشاهده: گلوگاه
تاریخ: 1399/07/10
نام: جغد انبار
عکاس: سید حامد موسوی
محل مشاهده: گلوگاه
تاریخ: 1399/07/10
نام: قرقی
عکاس: سید حامد موسوی
محل مشاهده: گلوگاه
تاریخ: 1399/07/10
نام: کلاغ سیاه
عکاس: احسان طالبی
محل مشاهده: گلوگاه
تاریخ: 1399/07/18
نام: سنقر خاکستری
عکاس: احسان طالبی
محل مشاهده: گلوگاه
تاریخ: 1399/07/18
نام: سنقر سفید
عکاس: احسان طالبی
محل مشاهده: گلوگاه
تاریخ: 1399/07/18
نام: دال معمولی (کرکس)
عکاس: احسان طالبی
محل مشاهده: گلوگاه
تاریخ: 1399/07/18
نام: لیل
عکاس: احسان طالبی
محل مشاهده: گلوگاه
تاریخ: 1399/07/18
نام: قرقی
عکاس: احسان طالبی
محل مشاهده: گلوگاه
تاریخ: 1399/07/18
نام: عقاب شاهی (شاه باز)
عکاس: احسان طالبی
محل مشاهده: گلوگاه
تاریخ: 1399/07/18
نام: عقاب شاهی (شاه باز)
عکاس: احسان طالبی
محل مشاهده: گلوگاه
تاریخ: 1399/07/18
نام: عقاب صحرایی
عکاس: احسان طالبی
محل مشاهده: گلوگاه
تاریخ: 1399/07/18
نام: طرلان
عکاس: احسان طالبی
محل مشاهده: گلوگاه
تاریخ: 1399/07/18
نام: لیل
عکاس: میترا دانشور
محل مشاهده: گلوگاه
تاریخ: 1399/07/18
نام: دلیجه معمولی
عکاس: میترا دانشور
محل مشاهده: گلوگاه
تاریخ: 1399/07/18
نام: توکای سیاه
عکاس: میترا دانشور
محل مشاهده: گلوگاه
تاریخ: 1399/07/18
نام: سنقر سفید
عکاس: میترا دانشور
محل مشاهده: گلوگاه
تاریخ: 1399/07/18
نام: درنای معمولی
عکاس: میترا دانشور
محل مشاهده: گلوگاه
تاریخ: 1399/07/18
نام: دال معمولی (کرکس)
عکاس: میترا دانشور
محل مشاهده: گلوگاه
تاریخ: 1399/07/18
نام: طرلان
عکاس: میترا دانشور
محل مشاهده: گلوگاه
تاریخ: 1399/07/18
نام: طرلان
عکاس: میترا دانشور
محل مشاهده: گلوگاه
تاریخ: 1399/07/18
نام: چکچک بیابانی
عکاس: میترا دانشور
محل مشاهده: گلوگاه
تاریخ: 1399/07/18

         

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به باشگاه پرنده نگری ایرانیان می باشد